W 2021 r. w Poznaniu działa:

  • 20 Centrów Inicjatyw Lokalnych - sąsiedzkich
  • 1 CIL Regrantingowe.

Łączna kwota w wysokości 940 400,00 zł została przeznaczona na otwarty konkurs ofert na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych, w tym:

  • dotację w wysokości 200 000,00 zł przyznano Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" na realizację zadania pt. Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2021;
  • pozostałe 740 400,00 zł przyznano 20 podmiotom stanowiącym sieć CIL-i Sąsiedzkich;
  • zgodnie z rekomendacjami Rady Pożytku Publicznego, zadanie mogło być realizowane było w formie powierzenia.

FILM