Formularz danych organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo!

Organizacje pozarządowe, które chcą zostać umieszczone w bazie danych, proszone są o wypełnienie formularza i odesłanie na adres:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urząd Miasta Poznania
ul. 3 Maja 46
61-728 Poznań
lub faxem: (061) 878 56 79.

Wersje elektroniczne proszę przesyłać na adres e-mail: lukasz_grzybak@um.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Załączniki