Skład osobowy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

W skład Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019 - 2022 wchodzą:

1) czworo przedstawicieli Rady Miasta Poznania:

a) Agnieszka Lewandowska,

b) Henryk Kania,

c) Przemysław Alexandrowicz,

d) Pawel Sowa.

2) czworo przedstawicieli Prezydenta Miasta:

a)  Justyna Makowska,

b) Magdalena Pietrusik-Adamska,

c) Przemysław Surdyk,

d) Marzena Warchoł.

3) jedenaścioro przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a) Ewa Gałka,

b) Magdalena Garczarczyk,

c) Justyna Kalina Ochędzan,

d) Maciej Walczak,

e) Rafał Zawadzki,

f) Karol Wyrębski,

g) Marcin Halicki,

h) Tomasz KUjaczyński,

i) Aleksandra Orchowska,

j) Anna Maria Szymkowiak,

k) Edyta Czernecka.

Prezydium Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

  • Przewodnicząca - Ewa Gałka
  • Zastępcy - Anna Maria Szymkowiak i Edyta Czernecka