1,5% podatku dla OPP z Poznania

Chcesz być pomocna/pomocny? Twoja decyzja zaczyna się od 1,5%!

W 2024 roku możesz przekazać 1,5% wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego ze swojego podatku dochodowego. Nie zmarnuj tej szansy - zdarza się tylko raz w roku! Jest wiele organizacji pożytku publicznego (OPP), którym możesz pomóc. Zmiana ta nastała w 2023 roku i jest wynikiem nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie wiesz jaką organizację wesprzeć?

Najpierw zastanów się, co chciałbyś zmienić: polepszyć stan środowiska? A może zwiększyć liczbę wydarzeń kulturalnych czy też poprawić ich jakość? Twoim zdaniem osoby z niepełnosprawnościami mogłyby otrzymać szerszy zakres pomocy lub według Ciebie pomoc ta mogłaby być bardziej fachowa? Może leży Ci na sercu los zwierzaków? Otóż swoim 1,5% jesteś w stanie dokonać znaczących zmian również w swoim otoczeniu! Masz wpływ na to, co się dzieje w Twoim mieście. Bądź początkiem zmiany, którą chcesz zobaczyć!

1. Co to jest 1,5%?

Tak w skrócie: mówimy o 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, który podatnicy mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego, tzw. OPP.

Więcej informacji na temat 1,5% można uzyskać na stronie: https://poradnik.ngo.pl/1-podatku-dla-opp

2. Co to są organizacje pożytku publicznego?

Organizacje pożytku publicznego są to organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje, a także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia zysku), które na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. uzyskały w sądzie status pożytku publicznego.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać także osoby prawe i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów Ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tzw. organizacje kościelne).

Więcej informacji na temat organizacji pożytku publicznego można uzyskać na stronach: https://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-organizacje-pozytku-publicznegohttps://niw.gov.pl/opp/baza-wiedzy/definicja-organizacji-pozytku-publicznego/ oraz https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/OPP,-,co,to,jest,899.html.

3. Komu przekazać mój 1,5%?

1,5% możesz przekazać organizacji, która posiada status organizacji pożytku publicznego. Takich organizacji zarejestrowanych i działających aktualnie na terenie Poznania jest ponad 200.

4. Gdzie znaleźć informacje o organizacjach pożytku publicznego?

Szczegółowy wykaz poznańskich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 roku z znajduje się na stronie: https://okpoznan.pl/organizacje-pozytku-publicznego-z-poznania oraz na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

5. Na co zostaną wydane przekazane przeze mnie pieniądze?

Na co organizacje wydają pieniądze, które są im przekazane za pomocą 1,5%, można sprawdzić na stronie internetowej konkretnej organizacji. Informację, na co zostały spożytkowane środki z 1,5%, organizacja pożytku publicznego ma obowiązek umieścić w swoim sprawozdaniu merytorycznym, które jest jawne i powinno być opublikowane m.in. na stronie internetowej organizacji pożytku publicznego. Odwiedzając stronę internetową organizacji, której chcemy przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych możemy sprawdzić w sprawozdaniu finansowym i merytorycznym ze swojej działalności za ubiegły rok, tam też sprawdzimy na co zostały wydatkowane środki pozyskane w ramach 1% w minionym roku. Sprawozdania można również znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/.

6. Co stanie się z moim 1,5%, jeśli nie przekażę go organizacji pożytku publicznego?

Jeżeli nie zdecydujesz się przekazać pieniędzy na organizację pożytku publicznego, zostaną one automatycznie przekazane do Skarbu Państwa.

7. Po co przekazywać 1,5%, skoro to taka mała kwota?

1,5% podatku dochodowego brutto to rzeczywiście nie zawsze duża kwota, jednak należy pamiętać, że wszystkie pieniądze w ten sposób przekazane w Poznaniu dały w 2022 roku blisko 26 milionów złotych.

8. Jak przekazać 1,5% podatku?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, w które należy wpisać nr KRS organizacji oraz przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% podatku dochodowego brutto. Bardzo ważne jest poprawne wpisanie numeru KRS organizacji! Istotne jest również, że jeśli to pracodawczyni/pracodawca rozlicza pracowniczkę/pracownika, nie ma możliwości przekazania 1,5% na OPP.

9. Czy organizacja pożytku publicznego, która otrzyma mój 1,5%, będzie znała moje dane?

W deklaracji podatkowej jest także pole, w którym można zaznaczyć, czy dane podatnika mają być udostępnione obdarowanej organizacji. Wtedy do organizacji trafią dane identyfikacyjne rozliczającej się osoby oraz wysokość przekazanej kwoty.

10. Czy emeryci i renciści mogą przekazać 1,5% na rzecz OPP?

Tak, 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać również emeryci i renciści, jeśli samodzielnie wypełnią formularz PIT-37 lub wykorzystają dedykowany im PIT-OP (do przekazania 1,5%).