KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Przewodniczący: Damian Dubina, mail: d.dubina@instytutrozwoju.edu.pl - Instytut Rozwoju Aktywności.

Prezydium:

Zastępca przewodniczącego - Aleksandra Orchowska; Fundacja ORCHidea,

II Zastępca przewodniczącego - Karol Wyrębski; Jeżyckie Centrum Kultury


skład:

1. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

2. Stowarzyszenie Psyche Soma Polis

3. Stowarzyszenie MONAR wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu

4. Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

5. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

6. Fundacja ORCHidea

7. Pogotowie Społeczne

8. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny

10. Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik

11. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

12. Stow. Na rzecz wsparcia rodziny "Strefa Rodziny"

13. Fundacja Diagnostyki i Rehabilitacji Optometrycznej i Neuroterapii

14. Fundacja Akceptacja

15. Fundacja Bezlik

16. Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności

17. Stowarzyszenie Schron Kultury Europa

18. Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych

19. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej Creo

20. Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu

21. Stowarzyszenie NAUCZENI

22. Fundacja "Wsparcie i Rozwój zaWirowanym"

23. Związek Stow. Wielkopolski Bank Żywności

24. Fundacja Wspierania Rodziny "Niebieski Koralik" - Centrum Wspierania  Rodzin "Swoboda"

25. Stow. Pedagogów Społecznych "Riposta"

WZiSS

26. Łukasz Judek

27. Alicja Szcześniak

28. Łukasz Grzybak

29. Mariusz Zielaskowski

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Posiedzenia KDO