KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Przewodniczący: Damian Dubina, mail: d.dubina@instytutrozwoju.edu.pl - Instytut Rozwoju Aktywności

Prezydium

Zastępca przewodniczącego - Aleksandra Orchowska; Fundacja ORCHidea


Skład:

1. Fundacja Pomocy Osobom Ubogim

2. Towarzystwo Uniwersytet III Wieku

3. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

4. Fundacja "Handi"

5. Stowarzyszenie Psyche Soma Polis

6. Stowarzyszenie MONAR wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu

7. Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

8. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

9. Automobilklub Wielkopolski

10. Fundacja ORCHidea

11. Pogotowie Społeczne

12. Grupa Animacji Społecznej "Rezerwat"

13. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny

15. Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik

16. Stowarzyszenie "Świerczewski Krąg"

17. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

18. Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny "Strefa Rodziny"

19. Fundacja Diagnostyki i Rehabilitacji Optometrycznej i Neuroterapii

20. Fundacja "Akceptacja"

21. Fundacja "Bezlik"

22. Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Magdalena Pietrusik-Adamska

Mariusz Zielaskowski

Łukasz Grzybak

Alicja Szcześniak

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Posiedzenia KDO