Uroczysta Gala podsumowujaca IV edycję konkursu na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową INICJATORY odbyła się 15.06. w Teatrze Muzycznym. Do tegorocznej edycji INICJATORÓW 2018 zgłoszono blisko 50 incjatyw. Spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła Konkursowa wyłoniła zwycięzców w pięciu kategoriach: ZDROWIE, KULTURA, SPORT, ŚRODOWISKO EDUKACJA. Mieszkańcy mogli oddawać głosy na wszystkie zgłoszone projekty w kategorii NAGRODA MIESZKAŃCÓW. W głosowaniu za pośrednictwem strony internetowej Miasta Poznania wzięło udział blisko 4100 osób.
Nagrody w imieniu prezydenta Poznania nagrody wręczyli Stanisław Tamm, sekretarz miasta i Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor WZiSS UMP, przewodnicząca kapituły konkursowej.


NAGRODZENI 

INICJATOREM, w kategorii SPORT została inicjatywa Fundacji RunPoland.org na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości pt: BIEG NIEPODLEGLOSCI.PL-BIEG 100-LECIA 2018

Wyróżnienia:
- Stowarzyszenie Rowerowy Poznań- Sekcja Rowerzystów Miejskich-za inicjatywę:Rowerzyści dla seniorów
- Stowarzyszenie Sportów Wrotkarskich MALTA-za inicjatywę: Wrotkarska Majówka

INICJATOREM, w kategorii KULTURA została inicjatywa Stowarzyszenie Zielona Grupa pt: DOM SĄSIEDZKI

Wyróżnienia:
- Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji KREATYWATOR - za inicjatywę: Z wnukami przez Poznań
- Stowarzyszenie Edukacyjne MCA - za inicjatywę: PROJEKT 5 zmysłów o]wolności 
- Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point) - za inicjatywę: Projekt Mentor MIP

INICJATOREM, w kategorii EDUKACJA została inicjatywa Fundacji Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwija i Rewitalizacji KREATYWATOR pt: STARtownia STARomiejska

Wyróżnienia: 
- PTPN-za inicjatywę:Forum Szkół Polskich. Poznań-Europa
- CIM-za inicjatywę:What's'art.-powstanie poznańskiego muralu tunelu promującego prawa człowieka
- Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR wraz z Radą Osiedla Jeżyce oraz lokalnymi szkołami-za inicjatywę: Rada Młodzieżowych Jeżyków
- Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej-CREO za inicjatywę:Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów

INICJATOREM, w kategorii ŚRODOWISKO została inicjatywa Stowarzyszenia Po-Dzielnia, Fundacja Pro Terra Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju pt: PO-DZIELNIA. CENTRUM EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA

Wyróżnienia:
- Grupa Nieformalne Mamy 21 Poznań-za inicjatywę: More Alike Than Different=Bardziej Podobni Niż Różni
- Stowarzyszenie Kolektyw Kąpieliskowe współpracy z Fundacją Otwarta Strefa Kultury-za inicjatywę: Kolektyw Kąpielisko
- Fundacja Ratuj Ryby-za inicjatywę: Ratuj Ryby 

INICJATOREM, w kategorii ZDROWIE zostaje inicjatywa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "ŻURAWINKA" pt: PASZPORT ŻYCIA

Wyróżnienia:
- Stowarzyszenie Zupa na Głownym-za inicjatywę: Zupa na Głównym
- Fundacja ORCHIdea-za inicjatywy: Aktywne wsparcie domowe i stacjonarne oraz za inicjatywę: Procedura przyjazna chorym i opiekunom
- Fundacja Anny Wierskiej Dar Szpiku-za inicjatywę: Magiczne Metamorfozy Mam Onkologicznych

INICJATOREM, w kategorii NAGRODA MIESZKAŃCÓW została inicjatywa Stowarzyszenia Edukacyjnego MCA pt: PROJEKT 5 ZMYSŁÓW O]WOLNOŚCI