Poznański Wolontariusz Roku 2021

Ruszyło głosowanie mieszkańców XXI edycji konkursu Poznański Wolontariusz Roku.
Od ponad 20 lat Miasto Poznań docenia zaangażowanie i bezinteresowną pomoc, jaką niosą Wolontariuszki i Wolontariusze. Ich praca to fundament lokalnych organizacji pozarządowych, angażujących się w wiele istotnych działań społecznych. Wolontariat daje poczucie spełnienia, rozwija emocjonalnie, uczy empatii i wrażliwości. Serdecznie zapraszamy do aktywnego oddawania głosów na jedną z 65 zgłoszonych w tej edycji konkursu kandydatur.

Poznanianki i poznaniacy do 28 listopada mogą głosować na swojego faworyta za pomocą specjalnego formularza znajdującego się pod tym linkiem.

Kapituła konkursu wybierze laureatów w pozostałych kategoriach:

  • młodzieżowa - dla osób poniżej 19. roku życia;
  • indywidualna - dla osób między 19. a 60. rokiem życia;
  • senioralna - dla osób powyżej 60. roku życia;
  • zespołowa - dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariackim;
  • wolontariat szkolny - dla zespołów działających w ramach szkolnych kół wolontariatu;
  • wolontariat pracowniczy - dla programu wolontariatu pracowniczego.

Tytuł "Poznański Wolontariusz Roku" przyznawany jest osobom lub organizacjom, które wykonują nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne, w szczególności oferując pomoc na rzecz: innych osób, organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku publicznego, organów administracji publicznej, wspierania inicjatyw lokalnych oraz na rzecz rozwoju Miasta Poznania, zwierząt i ochrony środowiska.

Zwycięzców poznamy 8 grudnia. 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej