Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok

Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie od 11 czerwca  do 5 lipca 2021 roku organizacje pozarządowe działające w Poznaniu będą miały możliwość włączenia się we współtworzenie Programu Współpracy na rok 2022. Propozycje zebrane od organizacji pozarządowych zostaną następnie przekazane poszczególnym wydziałom merytorycznym Urzędu Miasta.

Organizacje pozarządowe, które chcą zaangażować się w I etap współtworzenia Programu Współpracy na rok 2022 mogą zrobić to za pośrednictwem specjalnego formularza, który znajduje się pod tym linkiem.

W załączniku znajdą Państwo harmonogram prac nad współtworzeniem Programu Współpracy.

Razem stwórzmy Program Współpracy na rok 2022 :)

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej