Prof. dr hab. Hubertus Fischer (Niemcy) 4.04.2016

Hubertus Fischer jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza w Hanowerze, był jego prorektorem i dziekanem. To także wieloletni prezydent towarzystwa Theodora Fontane, współzałożyciel i członek rady naukowej Uniwersyteckiego Centrum Architektury Krajobrazu w Hanowerze oraz Fundacji "Zukunft Berlin".

Prof. Fischer włożył istotny wkład dla badań nad literaturą i kulturą niemiecką od średniowiecza po wiek XIX, jest mediewistą, cenionym specjalistą z zakresu architektury krajobrazu jako "wizji przyszłości" a także literackich związków między Polską a Niemcami.

Wykładał jako visiting profesor m.in. na uniwersytetach w Kairze, Londynie, Hajfie i Poznaniu.

Prof. Hubertus Fischer jest wybitnym germanistą znanym w skali światowej. Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza w Hanowerze, był jego prorektorem i dziekanem. To także wieloletni prezydent towarzystwa Theodora Fontane, współzałożyciel i członek rady naukowej Uniwersyteckiego Centrum Architektury Krajobrazu w Hanowerze. oraz Fundacji "Zukunft Berlin".

W swoim dorobku naukowym posiada ponad 39 monografii i ponad 300 artykułów z wielu dziedzin i dyscyplin: od literatury poprzez architekturę, politykę, sztukę, historię po kulturę. Zasłużony szczególnie dla badań nad literaturą i kulturą niemiecką od średniowiecza po wiek XIX, mediewista, ceniony specjalista z zakresu architektury krajobrazu jako "wizji przyszłości" a także literackich związków między Polską a Niemcami, znawca europejskiego rysunku satyrycznego. Wykładał m.in. na uniwersytetach w Kairze, Londynie, Hajfie i Poznaniu.

Prof. Fischer od ponad 30 lat ściśle współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, w tym w szczególności z Instytutem Filologii Germańskiej. Jako prorektor Uniwersytetu w Hanowerze był inicjatorem i orędownikiem współpracy z UAM, organizował i współorganizował liczne konferencje naukowe oraz wymianę wykładowców i stypendystów między Uniwersytetami w Hanowerze i Poznaniu. Za swe dotychczasowe dokonania otrzymał w roku 2008 Medal za Zasługi dla UAM. Obecnie jako aktywny członek Fundacji "Zukunft Berlin" zabiega o zacieśnienie i rozwój współpracy między Poznaniem, Wrocławiem i Szczecinem a Berlinem.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej