Prof. Jean-Marie Lehn (France) 15.09.2015

Prof. Jean-Marie Lehn jest twórcą chemii supramolekularnej, kluczowej dla rozwoju nanoelektroniki i nanotechnologii, dziedziny chemii zajmującej się zdolnością cząsteczek chemicznych do tworzenia bardziej złożonych struktur o kontrolowanych właściwościach.

Poza tym, że Profesor jest wirtuozem chemii, jest również Wspaniałym Człowiekiem, badaczem odpowiedzialnym za to, by dociekać prawdy, a Jego ogromny sukces naukowy to efekt wytężonej pracy. Pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mieli możliwość doskonalenia umiejętności naukowych, wspólnego publikowania (ponad 20 oryginalnych prac z listy filadelfijskiej) i osobistego poznawania wielu wybitnych wykładowców i praktyków nie tylko ze Strasburga, ale także innych ośrodków akademickich (Cambridge, Montreal, Bazylea, San Sebastian, Montpellier, Karlshrue) i biznesowych (BASF, Mitsui).

W jednym z najlepszych instytutów świata byli w ramach stażów podoktorskich (prof. dr hab. Violetta Patroniak), studiów doktoranckich (dr hab. Artur R. Stefankiewicz) oraz krótkoterminowych wyjazdów LLP Erasmus (dr hab. Piotr Pawluć, dr Grzegorz Hreczycho).

Prof. Jean-Marie Lehn przez lata wspierał wszelkie starania polskich pracowników naukowych o aplikacje grantowe, był konsultantem naukowym jednego projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz partnerem zagranicznym w projekcie "Homing Plus" z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, obydwu zrealizowanych na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Uczestniczył również w realizacji programów współfinansowanych przez Unię Europejską, takich jak Erasmus (dr Artur Ciesielski, mgr Marta A. Fik) czy POKL "Warto poczuć chemię" poprzez kształcenie siedmiu studentów Wydziału Chemii UAM w swoich laboratoriach, co pozwoliło im na poszerzenie horyzontów naukowych.

Lista osiągnięć naukowych Prof. Jean-Marie Lehna jest niezmiernie długa, ale to co Tę niesamowitą Osobowość wyjątkowo wyróżnia wśród wielkich uczonych tego świata to Jego ogromna życzliwość oraz otwartość i to one powodują, iż taki Autorytet jakim jest Prof. Jean-Marie Lehn bezwzględnie zasługuje na każde z szerokiego spektrum otrzymanych odznaczeń, tytułów i wyróżnień.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej