Prof. Wolfgang Lamers (Niemcy) 02.12.2015

Profesor Wolfgang Lamers jest wybitnym, niemieckim pedagogiem specjalnym. W latach 1998 - 2011 był kierownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Osób z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi Uniwersytetu Pedagogicznego w Heidlebergu. Od roku 2011 kieruje Zakładem Pedagogiki Osób z Głębszą Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Wiedzy o Rehabilitacji Uniwersytetu im. Humbolta w Berlinie.

Zainteresowania badawcze prof. Lamersa lokują się w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z umiarkowną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektulną. Mają one swoje odzwierciedlenie w licznych monografiach oraz artykułach naukowych, których prof. Lamers jest autorem.

Prof. Lamers wspólnie ze swoimi współpracownikami dokonał adaptacji koncepcji edukacji formalnej i materialnej wybitnego niemieckiego dydaktyka Wolfganga Klafki do pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami z umiarkowną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną - metoda Bildung mit ForMat. Opracowna przez prof. Lamersa i jego zespół metoda umożliwia wprowadzenie osoby z niepełnosprawnością intelektualną do szeroko rozumianej kultury i stwarza możliwości pełnego w niej uczestnictwa. Jest ona z powodzeniem stosowana w pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i głębszym przez niemieckich pedagogów specjalnych. Prof. Lamers jest również autorem modelu przygotowania osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną do pracy zawodowej oraz wspierania ich w miejscu pracy. Model ten znajduje swoje zastosowanie w pratyce pedagogicznej i rehabilitacyjnej na terenie Niemiec.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej