Prof. Jouni Taskinen (Finlandia) 30.05.2016

Profesor Taskinen jest związany z Uniwersytetem Jyväskylä w Finlandii (Katedra Biologii i Nauk o Środowisku). Jest specjalistą z zakresu hydrologii, limnologii, ekologii i parazytologii. To ekspert w dziedzinie mięczaków słodkowodnych. W kręgu jego zainteresowań są zarówno badania nad stanem populacji małży, określaniem przyczyn ich zaniku oraz ekologią. Wspiera prace nad zarządzaniem populacjami i restytucją ginących w skali Europy gatunków mięczaków np. perłoródką rzeczną (Margaritifera maraeritifera) oraz skójką gruboskorupową (Unio crassus). W badaniach z zakresu ekologii bada zależności i relacje między pasożytami mięczaków i ich żywicielami.

Prof. Taskinen jest autorem ponad 70 recenzowanych artykułów naukowych. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego: Ecological and Immunological Parasitology. Był kierownikiem projektów badawczych European Fisheries Fund, European Science Foundation, Academy of Finland, Nordic Working Group on Fisheries Research, EU Interreg.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej