Komunikaty

Ważne komunikaty: Umów wizytę w UMP  Koronawirus 

Prof. Naiming Xie (Chiny) 16.03.2016

Profesor Naiming Xie należy do najmłodszej generacji naukowców zajmujących się rozwojem Teorii Szarych Systemów. Związany jest na stałe z prestiżowym Instytutem Teorii Szarych Systemów funkcjonującym w strukturach Uniwersytetu Aeronautycznego i Astronautycznego w Nankinie. Pełni funkcje sekretarza Stowarzyszenia Studiów Systemów Szarych w Chinach oraz zastępcy redaktora czasopisma naukowego Grey Systems: Theory and Application. Autor najczęściej cytowanego artykułu z zakresu teorii systemów szarych w czasopiśmie Grey Systems: Theory and Application w latach 2011-2013 oraz w czasopiśmie Applied Mathematical Modelling w latach 2007-2011.

Większość badań naukowych prowadzi się w oparciu o dane niepewne, niepełne i nieliczne. Teoria Szarych Systemów (ang. Grey System Theory - GST) stwarza podstawy do rozpatrywania złożonych systemów technicznych, gospodarczych i społecznych

o niekompletnej informacji o ich strukturze i zachowaniu. Główne kierunki badań GST to: algebra liczb szarych, operatory wygładzania sekwencji danych liczbowych, szara analiza relacji, szare metody taksonomiczne, szare metody podejmowania decyzji, modele prognostyczne, szare programowanie liniowe, szara teoria gier, modele hybrydowe łączące GST z innymi metodologiami analizy danych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej