Prof. Ian Hodder (USA) 13.11.2015

Profesor Ian Hodder studiował w Instytucie Archeologii na University College London oraz na Uniwersytecie w Cambridge, na którym w 1975 roku uzyskał stopień doktora. Zaraz potem pracował w Leeds, po czym powrócił do Cambridge, gdzie wykładał do 1999 roku. W tym okresie został mianowany profesorem archeologii i wybrany członkiem Akademii Brytyjskiej. W 1999 przeniósł się na Uniwersytet Stanforda, gdzie został wykładowcą na Wydziale Antropologii (Dunlevie Family Professor) i dyrektorem tamtejszego Centrum Archeologii.

Jego główne, zakrojone na szeroką skalę, projekty wykopaliskowe to: Haddenham we wschodniej Anglii oraz Çatalhöyük w Turcji, gdzie prowadzi badania od 1993 roku. Został odznaczony medalem Oskara Monteliusa przyznawanym przez Szwedzkie Stowarzyszenie Antykwariuszy oraz medalem Huxley Memorial Królewskiego Instytutu Antropologicznego. Był stypendystą Guggenheima oraz posiada doktoraty honorowe uniwersytetów w Bristol i Leiden. Jest profesorem wizytującym w Magdalen College w Oxfordzie, na Maison des Sciences de l'Homme i Sorbonie w Paryżu.

Profesor Hodder, poza kierowaniem projektem Çatalhöyük jest dyrektorem grantu TEMPER (Training, Education, Management and Prahistory in the Eastern Mediterranean) finansowanego przez Unię Europejską. Jest także współkoordynatorem grantu ESRC - "Ritual, Community and Conflict", członkiem rady Institute of Field Archaeologists, Royal Anthropological Institute, członkiem Society of Antiquaries, Prehistoric Society, Society for American Archaeology, American Anthropological Association, Academic Advisory Committee for Global Heritage Fund i Advisory Board for John Templeton Foundation.

Do jego głównych publikacji należą: Spatial analysis in archaeology (1976 CUP), Symbols in action (1982 CUP), Reading the past (1986 CUP), The domestication of Europe (1990 Blackwell), The archaeological process (1999 Blackwell), The leopard's tale: revealing the mysteries of Çatalhöyük (2006 Thames and Hudson), Entangled. An archaeology of the relationships between humans and things (2012 Wiley Blackwell).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej