Prof. Michel Beine (Luksemburg) 16-17.03.2016

Profesor Michel Beine jest uznanym w Europie i na świecie badaczem w dziedzinie migracji międzynarodowej.

W trakcie pobytu prof. Michela Beine w Poznaniu przewidziano spotkania z władzami UEP i Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz pracownikami i doktorantami UEP, których celem będzie określenie obszarów i form współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej między Uniwersytetem w Luksemburgu i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Wizyta prof. Michela Beine na UEP jest ważna, gdyż dotyczy bardzo aktualnej problematyki ekonomicznej i społecznej dla Polski, Europy i świata. Będzie ona podstawą rozwijania współpracy między UL i UEP w najbliższej przyszłości, której koordynatorem będzie dr hab.. Krzysztof Malaga prof. nadzw, UEP.

Michel Beine, jest profesorem ekonomii pracującym na Wydziale Prawa, Ekonomii i Finansów, dyrektorem Centre for Research in Economics and Management (CREA) na Uniwersytecie w Luksemburgu i uczestnikiem projektu IMPLA.

Profesor Michel Beine jest uznanym w Europie i na świecie badaczem w dziedzinie migracji międzynarodowej. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są takie problemy jak: makroekonomiczne konsekwencje imigracji i emigracji; identyfikacja uwarunkowań i skutków międzynarodowej migracji; drenaż mózgów w wyniku emigracji z krajów rozwijających się do krajów rozwiniętych i jego wpływu na dobrobyt, związki pomiędzy migracją a sieciami, rola diaspory, znaczenie czynników klimatycznych i łagodzenia "choroby holenderskiej" w kontekście migracji tymczasowej (krótkookresowej), a także wpływ migracji na mobilność wewnętrzną.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej