Prof. Vona Groarke (Irlandia) 17.05.2016

Vona Groarke jest profesorem na Manchester University, gdzie wykłada literaturę irlandzką od 2002 roku. W Irlandii jest również jedną z najbardziej uznanych współczesnych poetek. Wykształcenie humanistyczne otrzymała w Trinity College w Dublinie oraz na Uniwersytecie w Cork. Przed podjęciem pracy na Uniwersytecie w Manchester, w 2004 r. pracowała na Uniwersytecie Villanova w Stanach Zjednoczonych, gdzie pełniła funkcję kierownika Studiów Irlandzkich (Heimbold Chair). W latach 2004-2007 przebywała na Uniwersytecie Wake Forest w Stanach Zjednoczonych, zatrudniona na stanowisku writer-in-residence. Od 2014 r. pełni funkcję głównego edytora czasopisma naukowego Poetry Ireland Review. Poetka jest członkiem Aosdána, irlandzkiego stowarzyszenia wybitnych artystów. W 2010 r. była członkiem jury konkursu poetyckiego the Manchester Cathedral International Poetry Prize.

Prof. Groarke otrzymała wiele nagród oraz stypendiów, wśród nich the Brendan Behan Memorial Prize za jej pierwszy zbiór poezji Shale (1994 r.), oraz the Michael Hartnett Award za zbiór wierszy Flight (2002 r.), który wszedł również do finałowej listy do nagrody the Forward Prize za najlepszy zbiór wierszy. Poetka jest również autorką tłumaczenia osiemnastowiecznego utworu z języka irlandzkiego na angielski pt.: Lament of Art. O'Leary (utwór autorstwa Eibhlín Dubh Ní Chonaill). Wiersze Vony Groarke zostały przetłumaczone na kika języków, m.in. na francuski, hiszpański, chiński, portugalski czy japoński. Po czesku i rumuńsku ukazał się jej zbiór Flight. Oprócz twórczości poetyckiej, Vona Groarke pisze artykuły do wielu gazet i czasopism naukowych. Do ostatnio wydanych zaliczają się eseje w the Antioch Review, Arete, The Irish Times, P.N. Review, Poetry Review, The Guardian, Times Literary Supplement oraz Yale Review. Poezja prof. Groarke ukazała się w antologiach: An Anthology of Modern Irish Poetry (2010) a także Identity Parade (2010).

Vona Groarke w ostatnim czasie była gościem na Boston University , w the Irish Arts Centre in Manhattan, na Montclair State University w New Jersey oraz w the Irish Cultural Centre w Paris. Poetce był również poświęcony jeden z numerów czasopisma naukowego Irish University Review (Vol. 42, N.2, 2013).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej