Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki - trwa nowy nabór

Wsparcie lekarza geriatry, pielęgniarki, psychologa, systematyczny kontakt z asystentem i możliwość wezwania pomocy 24 godziny na dobę - to wszystko czeka na osoby, które skorzystają z bezpłatnej oferty Zintegrowanego Centrum Opieki i Teleopieki.

Zdjęcie: dłonie starszego człowieka, wsparte na kolanach, trzymające laskę - grafika artykułu
Teleopieka to propozycja dla osób, które mieszkają samotnie lub spędzają w samotności większą część dnia

Teleopieka to propozycja dla osób, które mieszkają samotnie lub spędzają w samotności większą część dnia. Mogą z niej skorzystać także osoby w trudnej sytuacji życiowej (np. z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności), potrzebujące wsparcia. Projekt jest bezpłatny i realizowany na terenie Poznania oraz gmin: Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Komorniki, Kleszczewo, Stęszew, Buk, Mosina.

- Trwająca już prawie rok pandemia niesie ze sobą negatywne skutki w wielu płaszczyznach życia seniorów i osób samotnych  - mówi Agnieszka Basińska, zastępca dyrektora Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy "Flandria". - Zdarza się, że w obawie przed wirusem w mniejszym stopniu kontrolują swój stan zdrowia, rzadziej kontaktują się ze specjalistami w przypadku rozmaitych dolegliwości. Przedłużająca się izolacja, mniejsza niż zwykle aktywność i ograniczone relacje społeczne mogą negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz potęgować poczucie osamotnienia czy niepokój. Zrozumiałe jest, że w dobie koronawirusa także osoby, które dobrze radzą sobie z wyzwaniami codzienności, potrzebują dodatkowego wsparcia czy  świadomości, że w razie potrzeby mogą skorzystać z pomocy.

Teleopieka - co można zyskać? 

Teleopieka to - najprościej mówiąc - możliwość całodobowego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz systematyczny kontakt z teleopiekunem, dzięki któremu można monitorować stan zdrowia.

W praktyce każdy uczestnik projektu dostaje bransoletkę z guzikiem alarmowym oraz prosty w obsłudze głośnomówiący aparat telefoniczny. Dzięki temu zestawowi w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (np. duszności, zawroty głowy, upadek) senior może w prosty sposób skontaktować się z teleasystentem, który podejmuje odpowiednie działania - np. wzywa służby ratunkowe albo powiadamia sąsiada posiadającego klucze.

Jeśli połączenie zostanie wykonane za pomocą guzika alarmowego (tak zwane "połączenie czerwone") teleasystentowi wyświetla się karta informacyjna o danym uczestniku. To rozwiązanie pozwala szybko przekazać kluczowe informacje służbom medycznym (np. o przyjmowanych lekach, alergiach, możliwościach wejścia do budynku itp.). Te dane ustala wcześniej z seniorem asystent, który kwalifikuje do projektu i szkoli z obsługi sprzętu umożliwiającego wezwanie pomocy.

W ramach Teleopieki uczestnik może korzystać również z tak zwanych połączeń zielonych, czyli rozmów towarzyskich z teleasystentem, np. jeśli doskwiera mu samotność lub potrzebuje dodatkowych informacji.

Ponadto raz w tygodniu teleasystenci sami dzwonią do podopiecznych, aby sprawdzić jak oni się czują i czy sytuacja nie uległa pogorszeniu.

Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę, również w niedziele i święta.

Usługi domowe - dlaczego warto?

Usługi domowe to wsparcie specjalistów z zespołu medycznego: lekarza geriatry, pielęgniarki, fizjoterapeuty i psychologa, a także możliwość uzyskania porady prawnej ze strony Rzecznika Praw Osób Starszych i/lub Niepełnosprawnych. Zakres usług ustalany jest z osobistym asystentem na podstawie wywiadu i stworzonego Indywidualnego Planu Opieki i Wsparcia. Wszystkie usługi są realizowane w domu podopiecznego lub, ze względu na zagrożenie koronawirusem, telefonicznie.

Ze względu na pandemię każdy bezpośredni kontakt specjalistów z podopiecznym lub osobą, która chciałaby dołączyć do projektu, realizowany jest z dużą dbałością o bezpieczeństwo sanitarne. Część formalności, o ile to możliwe, dopełnianych jest telefonicznie, pozostałe przeprowadzane są z zachowaniem tygodniowych przerw między wizytami i przy użyciu środków ochrony osobistej. Lekarz geriatra oraz pielęgniarki odwiedzające seniorów są zaszczepieni, a konsultacje z fizjoterapeutą, psychologiem oraz radcą prawnym, o ile to możliwe, są przeprowadzane przez telefon.

Pomoc wolontariuszy, którzy służą wsparciem emocjonalnym, poradą obsłudze komputera (np. zarejestrowaniu się na szczepienie), wykupieniu leków itp. jest aktualnie ograniczona ze względów bezpieczeństwa i realizowana tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

Jak się zapisać?

Obecnie w projekcie uczestniczy niemal 700 osób z Poznania i prawie 150 osób z podpoznańskich gmin. Są jeszcze miejsca dla kolejnych podopiecznych.

Zgłaszać można się telefonicznie od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00

  • Nowe Miasto - Tel. 518 301 265, 518 301 215
  • Wilda - Tel. 518 301 525
  • Jeżyce - Tel. 518 301 932
  • Stare Miasto - Tel. 518 301 641
  • Grunwald - Tel. 518 301 796
  • Gminy: Kleszczewo, Kórnik, Komorniki, Mosina- tel. 502-215-531
  • Gminy: Buk, Stęszew, Suchy Las, Dopiewo- tel. 797-526-129

lub składając pisemny wniosek o przydzielenie usługi teleopieki w swojej filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

O ostatecznej kwalifikacji decyduje asystent - pracownik projektu, na podstawie wywiadu z potencjalnym uczestnikiem.

Zarówno teleopieka, jak i usługi domowe realizowane przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria" to elementy kompleksowego programu usług społecznych i opieki medycznej. Składa się on z sześciu głównych części, jego liderem jest Stowarzyszenie Medycyna Polska, a partnerami są: Miasto Poznań, Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centermed Poznań sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria". Miasto Poznań, jako partner, koordynuje trzy części: "Sieć wsparcia społecznego" i "Mieszkania chronione-treningowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą" (za oba odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) oraz "Usługi asystenta i Centrum Usamodzielnienia", za które odpowiada Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.

Więcej informacji: poznan.pl/miliony dla seniorow i osob z niepelnosprawnosciami

AW

sieci społecznościowe