Stawka opłaty od 1 lipca 2022 r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od rodzaju nieruchomości:

 • nieruchomość zamieszkana w całości:
  28,00 zł za osobęnieruchomość do 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość jednorodzinna)
  25,00 zł za osobęnieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość wielorodzinna)

 • nieruchomość, która nie jest zamieszkana, ale powstają tam odpady komunalne (np. biura, punkty gastronomiczne, placówki oświatowe) - wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od zadeklarowanej liczby odbiorów w danym miesiącu. Stawka za opróżnienie jednego pojemnika, niezależnie od rodzaju odpadów (zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady) wynosi:
  11,10 złza pojemnik 120 l
  22,20 złza pojemnik 240 l
  27,75 złza pojemnik 300 l
  33,30 złza pojemnik 360 l
  101,75 złza pojemnik 1 100 l
  120,25 złza pojemnik 1 300 l
  231,25 złza pojemnik 2 500 l
  277,50 złza pojemnik 3 000 l
  462,50 złza pojemnik 5 000 l
  740,00 złza pojemnik 8 000 l
  11,10 złza worek 120 l

 • nieruchomość rekreacyjno-wypoczynkowa (np. domki letniskowe):

168,00 złroczna ryczałtowa stawka (za dany rok kalendarzowy bez względu na okres korzystania z nieruchomości)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej