Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 1. Gdzie znajdę harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości?
 2. W aplikacji Wywozik Poznań nie wyświetla się harmonogram dla mojej nieruchomości, co mam zrobić?
 3. Jak odebrać wiadomość na ePUAP?
 4. Co z osobami które nie złożyły deklaracji i unikają opłaty za odpady?
 5. Kiedy otrzymam indywidualny numer konta Urzędu Miasta Poznania do opłaty za odpady?
 6. W jaki sposób otrzymam nowy numer konta, na który będzie trafiać opłata za odpady?
 7. Jak odczytać wiadomość z indywidualnym numerem konta?
 8. Czy moje odpady zostaną odebrane jeżeli nie złożyłem deklaracji?
 9. W jaki sposób mogę złożyć deklarację?
 10. Czy deklarację mogę wysłać e-mailem?
 11. Termin płatności za odpady to 15.01.22 r. Co jeżeli nie mam numeru konta?
 12. Kto musi złożyć deklarację?
 13. Który druk deklaracji muszę wypełnić?
 14. Jak mogę złożyć deklarację online poprzez Przyjazne Deklaracje?
 15. Jak mogę złożyć deklarację przez ePUAP2?
 16. Czy deklaracja została prawidłowo złożona online?
 17. Jak mogę złożyć deklarację drogą pocztową?
 18. Jak mogę złożyć deklarację osobiście?
 19. Kto może podpisać deklarację za odpady?
 20. Co należy zrobić, żeby podpisać deklarację wieloma podpisami zaufanymi?
 21. Jak często właściciel nieruchomości musi składać deklarację?
 22. Czy muszę złożyć deklarację do Urzędu Miasta Poznania, jeżeli mam złożoną deklarację w ZM GOAP?
 23. Dlaczego Miasto Poznań nie może wziąć danych z deklaracji za odpady, które wpłynęły do ZM GOAP?
 24. Ile wynosi opłata za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2022 roku?
 25. Kiedy muszę zapłacić za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 26. Czy za niezłożenie deklaracji śmieciowej będą kary?
 27. Czy będzie aplikacja do sprawdzania terminu odbioru odpadów?
 28. Jak rozpocząć przygodę z przydomowym kompostownikiem?
 29. Co powinienem wiedzieć o odpadach wystawkowych?
 30. Jak oddać odpady do Gratowozu - czyli Mobilnego Punktu Odbioru Odpadów (MPSZOK)?
 31. Gdzie znajdę wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej (RDR) na terenie Miasta Poznań?
 32. Na jaki numer konta mam wpłacić opłatę za odbiór odpadów?
 33. Omyłkowo wpłaciłem opłatę za odpady do ZM GOAP, co mam teraz zrobić?
 34. Czy mogę dokonać opłaty za odpady kilka miesięcy z góry?

Gdzie znajdę harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości?

Wszystkie harmonogramy odbioru odpadów od 1 lipca 2022 r. są zamieszczone na stronie internetowej poznan.pl/odpady w zakładce Harmonogramy odbioru.

Wersje papierowe harmonogramów obowiązujących od 1 lipca 2022 r. będą dostarczane przez Wykonawców tylko właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Właściciele/zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, niezamieszkanych oraz rekreacyjnych otrzymają harmonogramy w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany w deklaracji.

W przypadku sektora IV Nowe Miasto dla wszystkich właścicieli nieruchomości dostępna będzie wyłącznie wersja elektroniczna harmonogramu odbioru odpadów obowiązująca do 30 września br. (czyli przez okres 3 miesięcy)

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji Wywozik Poznań - bezpośrednio ze sklepu Google Play lub App Store.

W aplikacji Wywozik Poznań nie wyświetla się harmonogram dla mojej nieruchomości, co mam zrobić?

Prosimy o sprawdzenie, czy w przypadku Twojej nieruchomości nie zachodzi konieczność ponownego ustawienia adresu w aplikacji.

Ważne! Wpisując ulicę na której znajduje się nieruchomość prosimy wpisywać samą nazwę ulicy lub osiedla, bez przedrostka "ul." czy "os.".

Jak odebrać wiadomość na ePUAP?

Krok po kroku, aby podpisać odbiór wiadomości z UPD (Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia) należy:

 1. Wybrać otrzymaną wiadomość (kliknąć ją),
 2. Gdy wyświetli się okno komunikatu Podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD) wybrać przycisk "Przejdź do podpisu",
 3. Wybrać opcję "podpisz podpisem zaufanym",
 4. Wybrać opcję "potwierdź", aby potwierdzić , że chce się złożyć podpis.

Po potwierdzeniu wyświetli się komunikat "UPD zostało podpisane, wkrótce na Twoją skrzynkę wpłynie wiadomość z urzędu". Gdy w skrzynce pojawi się wiadomość z zawiadomieniem należy:

 1. Wybrać wiadomość
 2. Pobrać załącznik (zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w sekcji załączniki wybierając przycisk "pobierz"

Powyższa instrukcja wynika w całości z procedury przyjętej przez platformę ePUAP.

Po pobraniu na ekranie wyświetli się (lub zapisze, w zależności od ustawienia przeglądarki) pismo z zawiadomieniem.

Co z osobami które nie złożyły deklaracji i unikają opłaty za odpady?

Właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnią swojego obowiązku w tym zakresie muszą pamiętać, że aktualne przepisy przewidują możliwość nałożenia mandatu karnego przez Straż Miejską do 500 zł za brak deklaracji o wysokości opłaty za odpady lub zawarcie w niej nieprawdziwych informacji.

Mając to na uwadze Miasto będzie przeprowadzać regularne wizje nieruchomości w terenie w celu weryfikacji, czy została złożona deklaracja oraz czy stan faktyczny zgadza się z tym zawartym w deklaracji. W przypadku wątpliwości urzędnicy wysyłać będą pisma mające na celu ustalenie stanu faktycznego na nieruchomości. Aktualnie skupiamy się przede wszystkim na przejęciu systemu gospodarki odpadami i informowaniu mieszkańców o zmianach i nowych obowiązkach, w tym o konieczności pilnego złożenia deklaracji za odpady.  

Kiedy otrzymam indywidualny numer konta Urzędu Miasta Poznania do opłaty za odpady?

Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany i przesłany do właścicieli nieruchomości po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla deklaracji złożonych od października do końca grudnia 2021 r. numery kont są systematycznie generowane i dostarczane. Prosimy więc sprawdzać skrzynki pocztowe, te zwykłe i elektroniczne (ePUAP).

Największe zainteresowanie składaniem deklaracji za odpady przypadło na przełom roku 2021/2022. Może to wpłynąć na opóźnienia w wygenerowaniu i dostarczeniu numeru konta Urzędu Miasta Poznania. Prosimy o cierpliwość.

Jeżeli nie otrzymałeś indywidualnego numeru konta do 13 stycznia br. to opłaty dokonaj wyjątkowo na ogólny rachunek bankowy:

62 1020 4027 0000 1302 1697 6010

Wpłacając na ogólny numer rachunku wpisz tytuł opłaty: Opłata za odpady, podaj imię, nazwisko i PESEL lub nazwę firmy i NIP oraz adres nieruchomości - dokładnie opisz swoją wpłatę, żebyśmy mogli ją prawidłowo zaksięgować, co ułatwi nam prawidłowe rozksięgowanie wpłat.

Jako odbiorcę przelewu wpisz:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat,

ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań

Pamiętaj! Jak tylko otrzymasz indywidulany numer rachunku bankowego kolejne wpłaty dokonuj już na ten rachunek.

Prosimy, zapłać:

 • kwotę wynikającą z deklaracji bez zaokrągleń,
 • co miesiąc bez wezwania,
 • z góry do 15 każdego miesiąca,
 • do 15 czerwca danego roku opłatę ryczałtową.

Jeżeli złożyłeś kilka deklaracji, zrób jeden przelew.

Wpłacaj:

 • przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (wykaz oddziałów banku na stronie internetowej www.pkobp.pl/poi/).

Wpłacając na indywidualny numer rachunku wpisz - tytuł opłaty (Opłata za odpady)

Termin płatności to:

 • 15 dnia każdego miesiąca z góry, dot. nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych.
 • 15 czerwca dot. nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych - opłata raz w roku.

W jaki sposób otrzymam nowy numer konta, na który będzie trafiać opłata za odpady?

Od Nowego Roku Miasto Poznań przejmuje zadania w zakresie gospodarki odpadami od ZM GOAP, w związku z powyższym zmianie ulega numer konta, na który będzie trzeba dokonywać opłaty za odpady. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które mają ustawione stałe zlecenie przelewu.

Warto pamiętać, że informacja o nowym numerze konta zostanie dostarczona w zależności od sposobu składania deklaracji za odpady. Jeżeli składałeś deklaracje online, to numer rachunku znajdziesz w skrzynce ePUAP. W przypadku złożenia deklaracji osobiście w POK lub drogą pocztową/ kurierem indywidualny numer konta zostanie przesłany za potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania/ siedziby bądź wskazany adres do korespondencji.

Jak odczytać wiadomość z indywidualnym numerem konta?

Jeżeli otrzymali Państwo od nas Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia (UPD), które znajduje się w folderze "odebrane" w skrzynce odbiorczej, a jej adresatem jest Urząd Miasta Poznania, to w celu odebrania numeru konta do wpłat za odpady należy elektronicznie podpisać odbiór tej wiadomości, aby móc pobrać załącznik, w którym znajduje się pismo z numerem konta.

Aby to uczynić trzeba:

 1. Wybrać otrzymaną wiadomość (kliknąć ją),
 2. Gdy wyświetli się okno komunikatu Podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD) wybrać myszką przycisk "Przejdź do podpisu",
 3. Wybrać opcję "podpisz podpisem zaufanym",
 4. Wybrać opcję "potwierdź", aby potwierdzić , że chce się złożyć podpis.

Po potwierdzeniu wyświetli się komunikat "UPD zostało podpisane, wkrótce na Twoją skrzynkę wpłynie wiadomość z urzędu". Gdy w skrzynce pojawi się wiadomość z numerem konta należy:

 1. Wybrać wiadomość
 2. Pobrać załącznik (zawiadomienie o nadaniu numeru konta bankowego) w sekcji załączniki wybierając przycisk "pobierz"

Powyższa instrukcja wynika w całości z procedury  przyjętej przez platformę ePUAP.

Po pobraniu na Państwa ekranie wyświetli się (lub zapisze, w zależności od ustawienia przeglądarki) pismo z zawartym w nim numerem indywidualnego rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od tej chwili opłatę za odpady należy wnosić już tylko na ten numer rachunku bankowego, który został wskazany w piśmie.

Z chwilą otrzymania indywidualnego numeru rachunku należy zaprzestać uiszczania opłat na numer ogólny, jeżeli wcześniej takich wpłat Państwo dokonywali.

Czy moje odpady zostaną odebrane jeżeli nie złożyłem deklaracji?

Miasto Poznań dokonało cesji umów na odbiór odpadów co oznacza, że do 30 czerwca br. Wykonawcy wyłonieni w przetargu organizowanym przez ZM GOAP będą odbierać odpady na dotychczasowych zasadach. Miasto Poznań dokona wszelkich starań by odbiór odpadów odbywał się bez zakłóceń. Jednak w obecnym procesie aktualizacji baz danych m.in. w oparciu o złożone deklaracje, w sytuacji, gdy dla nieruchomości nie wpłynęła deklaracja, lub została ona złożona po 31 grudnia, wówczas mogą pojawić się problemy z odbiorem odpadów lub nieprawidłowości w harmonogramach. Pamiętajmy, że to deklaracja jest nośnikiem informacji dla Miasta co dzieje się na danej nieruchomości - ile osób zamieszkuje na danej nieruchomości lub ile pojemników i w jakiej częstotliwości muszą być odebrane, gdy dotyczy ona nieruchomości niezamieszkanej. 

Przypominamy! Harmonogram odbioru odpadów znajdziesz na stronie Wszystko o odpadach, w zakładce Harmonogramy odbioru. Deklaracja określa liczbę osób, a także liczbę pojemników i częstotliwość odbioru odpadów w przypadku, gdy dotyczy nieruchomości niezamieszkanej, dlatego tak ważne jest jej złożenie.

Nieterminowe złożenie deklaracji może też wpłynąć na opóźnienia wygenerowania i dostarczenia numeru konta Urzędu Miasta Poznania do opłaty za odpady. Numery kont są teraz systematycznie generowane i dostarczane. 

Warto pamiętać! Informacja o nowym numerze konta zostanie dostarczona w zależności od sposobu składania ostatniej deklaracji za odpady. Jeżeli składałeś deklaracje za odpady online, to potwierdzenie złożenia deklaracji oraz numer rachunku znajdziesz w skrzynce ePUAP. W przypadku złożenia deklaracji osobiście w POK lub drogą pocztową/kurierem, indywidualny numer konta zostanie przesłany za potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania/siedziby bądź wskazany adres do korespondencji.

W jaki sposób mogę złożyć deklarację?

Deklarację możesz:

 1. złożyć przez Internet na portalu Przyjazne Deklarcje. Jeśli chcesz złożyć deklarację przez Internet, odwiedź stronę Przyjazne Deklaracje, gdzie przy pomocy intuicyjnego kreatora możesz wysłać deklarację przez profil zaufany.
 2. złożyć przez Internet na platformie ePUAP2
 3. wysłać pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań
 4. przynieść do Punktu Obsługi Klienta. Jeśli chcesz złożyć deklarację osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, to pamiętaj, by wcześniej umówić wizytę. Wizytę możesz umówić telefonicznie przez infolinię Poznań Kontakt (numer telefonu 61 646 33 44) lub przez Internet (kliknij link). Lokalizacje i godziny otwarcia Punktów znajdziesz w zakładce Punkty Obsługi Klienta.
 5. wrzucić do dowolnej skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Poznania.

Uwaga!

Z portalu "Przyjazne Deklaracje" możesz skorzystać również wtedy, gdy chcesz wypełnić deklarację na komputerze i wydrukować. Kreator krok po kroku przeprowadzi Cię przez prosty formularz. Na podstawie podanych przez Ciebie danych zostanie utworzona uzupełniona deklaracja, co pozwoli uniknąć błędów przy jej wypełnianiu. Pamiętaj, że taką deklarację musisz wydrukować i podpisać, a następnie wysłać pocztą lub przynieść do jednego z Punktów Obsługi Klienta.

Pamiętaj!

Jeżeli masz deklarację w ZM GOAP, a teraz składasz pierwszą deklarację do Urzędu Miasta Poznania, to w deklaracji zaznacz opcję "pierwsza deklaracja".

Jeśli składasz deklarację przez portal Przyjazne Deklaracje wybierz opcję "Składam deklarację po raz pierwszy (pierwszy raz składam deklarację dla tej nieruchomości do Urzędu Miasta Poznania)".

Czy deklarację mogę wysłać e-mailem?

Nie.

Poczta e-mail nie jest prawidłowym sposobem złożenia deklaracji. Deklaracje przesłane poprzez e-mail nie zostaną wprowadzone do systemu.

Przesłanie skanu deklaracji załączonej do pisma ogólnego ePUAP nie jest równoznaczne z jej skutecznym złożeniem - skan dokumentu ma formę pliku graficznego a nie tekstowego. Informacje w formie graficznej nie mogą być odczytane w systemie, dlatego w celu skutecznego złożenia deklaracji należy postępować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi powyżej.

Termin płatności za odpady to 15.01.22 r. Co jeżeli nie mam numeru konta?

Obecnie na bieżąco generowane i wysyłane są do właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację za odpady indywidualne numery kont bankowych, na które należy dokonywać opłaty z odpady komunalne. Tylko w samym grudniu do Urzędu Miasta wpłynęło 30 tysięcy deklaracji!

Dokładamy starań, by w jak najszybciej wprowadzić wszystkie deklaracje do systemu, a Klientom przekazać indywidualny nr konta - niemniej skala deklaracji, które wpłynęły w ostatnim miesiącu minionego roku jest na tyle duża, że po konsultacji z innymi Wydziałami UMP podjęto decyzję o poinformowaniu Klientów, że w przypadku, gdy numer rachunku bankowego nie dotrze do 13 stycznia br. opłaty za styczeń należy dokonać na ogólny nr rachunku bankowego:

62 1020 4027 0000 1302 1697 6010

Prosimy zrobić to zgodnie z poniższymi wytycznymi. Dokonując wpłaty na ogólny numer rachunku należy wpisać w tytule: Opłata za odpady, podać imię, nazwisko i PESEL (wpisują osoby fizyczne) lub nazwę firmy i NIP (wpisują osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) oraz adres nieruchomości - dokładny opis wpłaty pozwoli na jej prawidłowe zaksięgowanie oraz rozksięgowanie.

Jako odbiorcę przelewu należy wpisać: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań.

Po otrzymaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego kolejnych wpłat należy dokonywać już na ten rachunek.

Informacje z pierwszej ręki znajdziesz na stronie Wszystko o odpadach https://www.poznan.pl/odpady/

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć:

 • właściciele nieruchomości zamieszkanych (w tym również współwłaściciele, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby faktycznie władające nieruchomością oraz najemcy lub dzierżawcy lokali, jeżeli taki obowiązek wskaże im w umowie właściciel nieruchomości),
 • właściciele nieruchomości mieszanych (czyli takich, które są częściowo zamieszkane, a częściowo użytkowane przez firmy, stowarzyszenia lub inne podmioty),
 • właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych/ domków letniskowych,
 • właściciele nieruchomości niezamieszkanych (np. sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne, placówki medyczne), którzy dotychczas objęci byli systemem odbioru odpadów przez ZM GOAP (mieli tam złożone deklaracje).

Pamiętaj!

Jeśli mieszkasz w spółdzielni bądź wspólnocie mieszkaniowej, nie składasz deklaracji. Robi to za Ciebie zarządca nieruchomości, którą zamieszkujesz.

Który druk deklaracji muszę wypełnić?

Od 1 stycznia 2022 r. w Poznaniu obowiązują 4 rodzaje deklaracji. To, którą musisz wypełnić, zależy od typu nieruchomości:

 • Deklaracja DEK-ZAM - wypełniasz ją dla nieruchomości, która jest zamieszkana;
 • Deklaracja DEK-MIESZ - wypełniasz ją dla nieruchomości mieszanych, czyli takich, które są częściowo zamieszkane, a w pozostałej części prowadzona jest działalność gospodarcza;
 • Deklaracja DEK-NIEZAM - wypełniasz ją dla nieruchomości, która nie jest zamieszkana, ale powstają tam odpady komunalne;
 • Deklaracja DEK-REK - wypełniasz ją dla nieruchomości, która jest wykorzystywana w celach rekreacyjno-wypoczynkowych (np. domek letniskowy).

Jak mogę złożyć deklarację online poprzez Przyjazne Deklaracje?

Przyjazne Deklaracje w mieście Poznań to innowacyjne narzędzie, dzięki któremu szybko i łatwo złożysz deklarację za odpady. By móc złożyć deklarację przez Przyjazne Deklaracje musisz mieć Profil Zaufany. Nie masz Profilu Zaufanego? Sprawdź jak możesz go potwierdzić.

Złożenie deklaracji przez Przyjazne Deklaracje to kilka prostych kroków:

 1. Wejdź na stronę Przyjazne Deklaracje.
 2. Wybierz zakładkę "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
 3. Kreator krok po kroku przeprowadzi Cię przez prosty formularz. Na podstawie podanych przez Ciebie danych zostanie utworzona wypełniona deklaracja.
 4. Podpisz ją Profilem Zaufanym i wyślij elektronicznie.

Miasto Poznań przygotowało Instrukcję wprowadzania deklaracji poprzez Przyjazne Deklaracje, którą pobierzesz w formacie pdf.

Pamiętaj!

Jeżeli miałeś deklarację w ZM GOAP, a teraz składasz pierwszą deklarację do Urzędu Miasta Poznania przez portal Przyjazne Deklaracje, wybierz opcję "Składam deklarację po raz pierwszy (pierwszy raz składam deklarację dla tej nieruchomości do Urzędu Miasta Poznania)".

Uwaga!

Jeżeli prawidłowo podpisałeś i wysłałeś deklarację przez platformę ePUAP w twojej skrzynce powinno pojawić się urzędowe potwierdzenie złożenia deklaracji (UPP). Potwierdzeniem wysłania dokumentu do organu jest treść: "Pomyślne nadanie na skrytkę (nazwa skrytki). Komunikat PK: "Dokument został przyjęty. Informacje techniczne, identyfikator dokumentu: DOK (numer dokumentu)".

Jeżeli nie otrzymałeś UPP, a potwierdzenie wysłania nie zostało wygenerowane, złóż ponownie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku wątpliwości lub problemów przy wypełnianiu deklaracji prosimy o kontakt z infolinią Poznań Kontakt tel. 61 646 33 44 lub na adres mailowy: odpady@um.poznan.pl.

Dodatkowo informujemy, że jeżeli wybrałeś elektroniczny sposób złożenia deklaracji, numer konta otrzymasz zwrotnie tą samą drogą.

Jak mogę złożyć deklarację przez ePUAP2?

Złożenie deklaracji przez ePUPA2 to kilka prostych kroków:

 1. Wybierz odpowiednią deklarację (lista deklaracji dostępna jest w zakładce Druki).
 2. Wypełnij deklarację.
 3. Zaloguj się na platformie ePUAP2.
 4. Prześlij wypełnioną deklarację na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Poznania. W temacie wpisz "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami" oraz dodaj informację o rodzaju deklaracji.
 5. Deklarację wraz z wymaganymi załącznikami podpisz przy użyciu podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Jeśli nie wiesz, jak założyć profil zaufany, zapoznaj się informacjami na stronie www.gov.pl lub obejrzyj film.

Uwaga!

Jeżeli prawidłowo podpisałeś i wysłałeś deklarację przez platformę ePUAP w twojej skrzynce powinno pojawić się urzędowe potwierdzenie złożenia deklaracji (UPP). Potwierdzeniem wysłania dokumentu do organu jest treść: "Pomyślne nadanie na skrytkę (nazwa skrytki). Komunikat PK: "Dokument został przyjęty. Informacje techniczne, identyfikator dokumentu: DOK (numer dokumentu)".

Jeżeli nie otrzymałeś UPP, a potwierdzenie wysłania nie zostało wygenerowane, złóż ponownie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku wątpliwości lub problemów przy wypełnianiu deklaracji prosimy o kontakt z infolinią Poznań Kontakt tel. 61 646 33 44 lub na adres mailowy: odpady@um.poznan.pl.

Dodatkowo informujemy, że jeżeli wybrałeś elektroniczny sposób złożenia deklaracji, numer konta otrzymasz zwrotnie tą samą drogą.

Czy deklaracja została prawidłowo złożona online?

Przesłanie skanu deklaracji załączonej do pisma ogólnego ePUAP nie jest równoznaczne z jej skutecznym złożeniem. Skan dokumentu ma formę pliku graficznego a nie tekstowego. Informacje w formie graficznej nie mogą być odczytane w systemie.

Uwaga!

Jeżeli prawidłowo podpisałeś i wysłałeś deklarację przez platformę ePUAP w twojej skrzynce powinno pojawić się urzędowe potwierdzenie złożenia deklaracji (UPP). Potwierdzeniem wysłania dokumentu do organu jest treść: "Pomyślne nadanie na skrytkę (nazwa skrytki). Komunikat PK: "Dokument został przyjęty. Informacje techniczne, identyfikator dokumentu: DOK (numer dokumentu)".

Jeżeli nie otrzymałeś UPP, a potwierdzenie wysłania nie zostało wygenerowane, złóż ponownie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku wątpliwości lub problemów przy wypełnianiu deklaracji prosimy o kontakt z infolinią Poznań Kontakt tel. 61 646 33 44 lub na adres mailowy: odpady@um.poznan.pl.

Dodatkowo informujemy, że jeżeli wybrałeś elektroniczny sposób złożenia deklaracji, numer konta otrzymasz zwrotnie tą samą drogą (na skrzynkę nadawczą ePUAP).

Jak mogę złożyć deklarację drogą pocztową?

Zrobisz to w kilku prostych krokach:

 1. Wybierz odpowiednią deklarację (lista deklaracji dostępna jest w zakładce Druki)
 2. Wydrukuj deklarację, następnie ją wypełnij. Uwaga! By przygotować deklarację, możesz skorzystać z portalu Przyjazne Deklaracje. Kreator krok po kroku przeprowadzi Cię przez prosty formularz. Na podstawie podanych przez Ciebie danych zostanie utworzona uzupełniona deklaracja, co pozwoli uniknąć błędów przy jej wypełnianiu. Gdy deklaracja będzie gotowa, wydrukuj ją.
 3. Podpisz deklarację, niezależnie od tego czy wypełniłeś ją ręcznie, czy została wygenerowana poprzez Przyjazne Deklaracje.
 4. Wyślij drogą pocztową na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań.

Pamiętaj!

Jeżeli miałeś deklarację w ZM GOAP, a teraz składasz pierwszą deklarację do Urzędu Miasta Poznania, to w deklaracji zaznacz opcję "pierwsza deklaracja".

Jeśli składasz deklarację przez portal Przyjazne Deklaracje wybierz opcję "Składam deklarację po raz pierwszy (pierwszy raz składam deklarację dla tej nieruchomości do Urzędu Miasta Poznania)".

Jak mogę złożyć deklarację osobiście?

Pamiętaj, że jeśli chcesz złożyć deklarację osobiście, to musisz wcześniej umówić wizytę w urzędzie. Wizytę możesz umówić:

 • przez Internet. Kliknij link i wybierz dzień i godzinę wizyty.

Lokalizacje i godziny otwarcia punktów, w których możesz złożyć deklaracje znajdują się w zakładce Punkty Obsługi Klienta. Deklarację możesz też dostarczyć, bez umawiania wizyty, do dowolnej skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Poznania.

Przed przyjściem na umówioną wizytę w celu złożenia deklaracji musisz:

 1. wydrukować odpowiednią deklarację (lista deklaracji dostępna jest w zakładce Druki),
 2. wypełnić wydrukowaną deklarację. Uwaga! Do wypełnienia deklaracji możesz użyć portalu Przyjazne Deklaracje. Kreator krok po kroku przeprowadzi Cię przez prosty formularz. Na podstawie podanych przez Ciebie danych zostanie utworzona uzupełniona deklaracja, co pozwoli uniknąć błędów przy jej wypełnianiu. Pamiętaj, taką deklarację musisz wydrukować.
 3. Podpisz deklarację, niezależnie od tego, czy wypełniłeś ją ręcznie, czy została utworzona na portalu Przyjazne Deklaracje.
 4. Złóż w wybranym Punkcie Obsługi Klienta.

Druki deklaracji dostępne są również w Punktach Obsługi Klienta, więc możesz przyjść do urzędu i wypełnić ją na miejscu.

Jeżeli miałeś deklarację w ZM GOAP, a teraz składasz pierwszą deklarację do Urzędu Miasta Poznania, to w deklaracji zaznacz opcję "pierwsza deklaracja".

Jeśli składasz deklarację przez portal Przyjazne Deklaracje wybierz opcję "Składam deklarację po raz pierwszy (pierwszy raz składam deklarację dla tej nieruchomości do Urzędu Miasta Poznania)".

Kto może podpisać deklarację za odpady?

Pełnomocnikiem w sprawach podatkowych może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada numer PESEL. Oznacza to, że na przykład nie możesz udzielić pełnomocnictwa firmie administrującej nieruchomością, ale nie ma przeszkód, aby pełnomocnikiem był pracownik takiej firmy.

Są trzy rodzaje pełnomocnictw:

 • PPS-1 - należy dołączyć do deklaracji, jeśli pełnomocnictwo ma charakter szczególny. W pełnomocnictwie tym trzeba wskazać dokładne czynności, które może wykonać pełnomocnik. Uwaga! W przypadku zmiany, odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa należy złożyć druk zawiadomienia OPS-1.
 • UPL-1P - należy dołączyć do deklaracji, jeśli deklaracja została podpisana przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji. W tym zakresie nie wystarczy samo pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji upoważnia jedynie do złożenia podpisu na deklaracji, z wyłączeniem innych działań na rzecz podatnika np. korygowania deklaracji. Uwaga! W przypadku zmiany, odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa należy złożyć druk zawiadomienia OPL-1P.
 • PPD-1 - należy dołączyć do deklaracji, jeśli pełnomocnictwo dotyczy doręczeń korespondencji. Uwaga! W przypadku zmiany, odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa należy złożyć druk zawiadomienia OPD-1.

Co należy zrobić, żeby podpisać deklarację wieloma podpisami zaufanymi?

W celu złożenia podpisów zaufanych na deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy:

1)      przygotować na ePUAP profil (konto) dla głównego kontrahenta i wysłać zaproszenia do tego konta do wszystkich osób podpisujących dokument,
2)      przygotować w ramach utworzonego konta instytucji dokumentu elektronicznego do podpisania,
3)      podpisać dokument przez każdą osobę po zalogowaniu się do konta (logowanie z wykorzystaniem posiadanego profilu zaufanego).

Następnie dokument może być w zależności od potrzeb wysłany przez ePUAP,  pobrany w celu wysłania inną drogą lub zachowany w dokumentacji. 

Poniżej do pobrania instrukcja jak to zrobić krok po kroku.

Załączniki

Jak często właściciel nieruchomości musi składać deklarację?

Właściciel nieruchomości musi ponownie złożyć deklarację, jeśli zmienią się dane, na podstawie których ustalana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym,i np. zwiększy się lub zmniejszy liczba osób zamieszkujących nieruchomość lub zmieni się ilość powstających odpadów komunalnych. W takiej sytuacji nową deklarację trzeba złożyć do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Zdarza się, że składane deklaracje zawierają błędy, wymagają uzupełnienia lub skorygowania, wtedy należy złożyć korektę deklaracji.

Jeśli w którymś momencie na nieruchomości przestaną być produkowane odpady komunalne (np. nieruchomość będzie sprzedana lub skończy się najem), to właściciel nieruchomości musi złożyć deklarację. W rubryce, w której wskazuje się powód złożenia deklaracji, trzeba zaznaczyć "wygaśnięcie obowiązku". W takiej deklaracji nie podaje się kwot do zapłaty za miesiąc.

Ważne!

Dane właściciela nieruchomości w kolejnej deklaracji muszą być takie same jak w pierwszej deklaracji. Na przykład jeśli małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości, a deklaracja była złożona na dane żony, to kolejna również musi wskazywać żonę jako właściciela nieruchomości.

Czy muszę złożyć deklarację do Urzędu Miasta Poznania, jeżeli mam złożoną deklarację w ZM GOAP?

Tak.

Od 1 stycznia 2022 roku Miasto Poznań nie jest już członkiem ZM GOAP. Dlatego też właściciele nieruchomości na terenie Poznania muszą złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Poznania. Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dlaczego Miasto Poznań nie może wziąć danych z deklaracji za odpady, które wpłynęły do ZM GOAP?

Niestety, nie ma możliwości przeniesienia deklaracji do Miasta Poznań z ZM GOAP, ponieważ uniemożliwiają nam to obowiązujące przepisy. Przeprowadzaliśmy analizy prawne w tym temacie. Zmienia się organ podatkowy - z GOAP na Prezydenta Miasta Poznania. Przypominamy, że deklaracja złożona w ZM GOAP wygasła wraz z końcem 2021 roku. 

W związku z powyższym zmianie ulega numer konta, na numer Miasta Poznań, na który będzie trzeba dokonywać opłaty za odpady.

Ile wynosi opłata za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2022 roku?

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od rodzaju nieruchomości:

 • nieruchomość zamieszkana w całości:

28,00 zł za osobę - nieruchomość do 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość jednorodzinna)

25,00 zł za osobę - nieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość wielorodzinna)

 • nieruchomość, która nie jest zamieszkana, ale powstają tam odpady komunalne (np. biura, punkty gastronomiczne, placówki oświatowe)

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od zadeklarowanej liczby odbiorów w danym miesiącu. Stawka za opróżnienie jednego pojemnika, niezależnie od rodzaju odpadów (zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady) wynosi od 1 lipca 2022 r.:

11,10 złza pojemnik 120 l
22,20 złza pojemnik 240 l
27,75 złza pojemnik 300 l
33,30 złza pojemnik 360 l
101,75 złza pojemnik 1 100 l
120,25 złza pojemnik 1 300 l
231,25 złza pojemnik 2 500 l
277,50 złza pojemnik 3 000 l
462,50 złza pojemnik 5 000 l
740,00 złza pojemnik 8 000 l
11,10 złza worek 120 l

 • nieruchomość rekreacyjno-wypoczynkowa (np. domki letniskowe):

168,00 zł - roczna ryczałtowa stawka (za dany rok kalendarzowy bez względu na okres korzystania z nieruchomości)

Kiedy muszę zapłacić za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Jeśli złożyłeś deklarację dla nieruchomości zamieszkanej, niezamieszkanej lub mieszanej to termin płatności upływa 15. dnia każdego miesiąca z góry (czyli np. za styczeń musisz zapłacić do 15. stycznia).

Jeśli złożyłeś deklarację dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej (np. domek letniskowy) to termin płatności mija 15. czerwca danego roku i jest to opłata opłata za dany rok kalendarzowy.

Czy za niezłożenie deklaracji śmieciowej będą kary?

Właściciele nieruchomości na terenie miasta Poznania powinni pamiętać, że aktualne przepisy przewidują możliwość nałożenia mandatu karnego do 500 zł za brak deklaracji o wysokości opłaty za odpady lub zawarcie w niej nieprawdziwych informacji np. o niewłaściwej liczbie osób wytwarzających odpady czy o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu odpadów.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Rozdziale 5 określa Przepisy karne m.in.:

 • W myśl art. 10 ust. 2b (u.c.p.g.) Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.
 • W myśl art. 10 ust. 2b (u.c.p.g.) Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne-podlega karze grzywny.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży miejskich są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nie złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W postępowaniu mandatowym grzywna może wynosić do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

W przypadku nie złożenia deklaracji prosimy o pilne jej złożenie. Natomiast jeżeli nastąpiła zmiana danych na podstawie których naliczana jest opłata za odpady z danej nieruchomości, właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację opłaty za odpady. 

Czy będzie aplikacja do sprawdzania terminu odbioru odpadów?

Pomimo zmian w systemie gospodarowania odpadami, aplikacja Wywozik wciąż pełni swoją funkcję. Teraz dla Miasta Poznania - Wywozik Poznań. Mieszkańcy mogą dowiadywać się o terminach odbioru odpadów na swoich urządzeniach mobilnych.

Obsługa aplikacji jest bardzo intuicyjna, a korzystanie z niej nie wymaga rejestracji użytkownika. Wystarczy jedynie wskazać interesujący nas adres, aby dowiedzieć się kiedy obsłużone zostaną poszczególne frakcje. W samej aplikacji możemy obserwować kilka adresów, np. kogoś z naszych bliskich. Dzięki temu możemy pamiętać, kiedy trzeba pomóc naszej babci czy wujkowi w wystawieniu ich odpadów gabarytowych.

Dodatkowo - jeśli włączymy powiadomienia i pozwolimy aplikacji na synchronizację z kalendarzem w smartfonie - urządzenie przypomni nam o odbiorze odpadów - w dniu wywozu lub kilka dni przed.

Oprócz wglądu w harmonogramy odbioru odpadów, aplikacja oferuje dostęp do treści edukacyjnych. Jeśli nie mamy pewności, do którego z pojemników powinniśmy wrzucić nasze odpady, w aplikacji znajdziemy podpowiedź. Aplikacja zapewnia także dostęp do aktualnych wiadomości dot. systemu gospodarki odpadami przesyłanych przez miasto. Informacje z pierwszej ręki dostępne na jeden klik, w jednym miejscu!

W samej aplikacji po aktualizacji zostały też zamieszczone dane kontaktowe do Wydziału Gospodarki Komunalnej, a także możliwość wysłania zgłoszeń dotyczących m.in. wywozu odpadów lub płatności.

Zachęcamy do instalowania bezpłatnej aplikacji Wywozik Poznań - bezpośrednio ze sklepu Google Play lub App Store.

Jak rozpocząć przygodę z przydomowym kompostownikiem?

Zastanawiasz się nad założeniem przydomowego kompostownika? Poznaj jego zalety:

 • możesz w nim gromadzić nadwyżkę odpadów, które nie mieszczą się do Twojego pojemnika na bioodpady,

albo 

 • całkowicie zrezygnować z zakupu pojemnika na BIO i gromadzić tę frakcję odpadów w kompostowniku.

Pamiętaj! tę formę zagospodarowania odpadów należy zaznaczyć w deklaracji o wysokości opłaty przesłanej go Urzędu Miasta Poznania - przypominamy, Twoja miesięczna opłata za odpady zmniejszy się o 2 zł

 • w wyniku kompostowania uzyskasz własny, naturalny nawóz
 • to opłacalne, a takie rozwiązania lubimy!

Nie zapominajmy o korzyściach dla środowiska przyrodniczego:

 • zdrowsza gleba - kompost jako nawóz, to jeden z najprostszych sposobów na użyźnienie ziemi, pełen jest naturalnych składników odżywczych, których potrzebuje gleba
 • zdrowsze rośliny to większe plony
 • zmniejszamy ilości odpadów

Gorąco zachęcamy! Działajmy dla środowiska i dla nas! 

Co powinienem wiedzieć o odpadach wystawkowych?

Pozbycie się zużytego sprzętu AGD lub niepotrzebnych mebli to zawsze kłopot dla ich właścicieli. Niestety ten problem często jest - dosłownie - wynoszony na ulice Poznania. Warto pamiętać, że odbiór odpadów wystawkowych prowadzony jest według określonych zasad, a ich składowanie na drodze jest niezgodne z przepisami i grozi za to mandat w wysokości 500 zł.

Podpowiadamy więc:

Odpady wystawkowe odbierane są w ramach opłaty za odpady z nieruchomości zamieszkanych, zgodnie  z harmonogramem odbioru z daniej nieruchomości. Harmonogram znajdziesz na stronie Wszystko o odpadach oraz w Aplikacji Wywozik Poznań, do kórej pobrania zachęcamy. 

Wystawiamy:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, np. lodówki, pralki, telewizory, odkurzacze, żelazka, telefony itd.
 • zużyte opony pochodzące od mieszkańców, tj. rowerowe, motorowe, motorowerowe i samochodowe z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.

Ważne! W ramach odpadów wystawkowych można również wystawiać skrzydła drzwiowe, armaturę i ceramikę łazienkową oraz sanitariaty.

Nie wystawiamy:

 • części samochodowych (zderzaków, kanap samochodowych, drzwi, reflektorów itp.)
 • gruzu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym stolarki okiennej, ościeżnic drzwiowych, części instalacji (np. rur, paneli podłogowych i ściennych, papy itp.)
 • farb i rozpuszczalników oraz opakowań po nich, a także innych odpadów niebezpiecznych
 • baterii i akumulatorów
 • innych odpadów, które powinny znaleźć się w selektywnej zbiórce.

Osoby posiadające odpady wystawkowe są zobowiązane do ich zgromadzenia bezpośrednio przed wyznaczonym terminem, najpóźniej do godz. 6:00 w dniu odbioru. Powinny również uprzątnąć pozostawione odpady, które nie podlegają zbiórce. 

W sytuacji, gdy ktoś ma do przekazanie odpady których nie można wystawić lub spóźni się z przekazaniem odpadów wystawkowych do odbioru i nie może przechować ich do dnia kolejnej zbiórki, powinien dostarczyć je do jednego z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli popularnego Gratowiska. Adresy i godziny otwarcia Gratowisk są dostępne na stronie: Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów - Wszystko o odpadach | Poznan.pl (www.poznan.pl)

Jak oddać odpady do Gratowozu - czyli Mobilnego Punktu Odbioru Odpadów (MPSZOK)?

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) - czyli Gratowóz to pojazd, który jest przystosowany do selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów komunalnych.

Do takiego pojazdu można oddać:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
 • farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich,
 • świetlówki, żarówki,
 • termometry,
 • chemikalia, środki ochrony roślin,
 • kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty.

Nie można oddać:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu - pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych),
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) - zwłaszcza w dużych ilościach,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, bioodpadów, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

MPSZOK kursuje według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy, który jest dostępny w zakładce Harmonogramy MPSZOK. Pojazd zatrzymuje się w określonych miejscach w wyznaczone w harmonogramie soboty. Minimalny czas postoju w jednym miejscu to 20 minut.

Należy pamiętać, że MPSZOK przyjmuje odpady bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.

Gdzie znajdę wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej (RDR) na terenie Miasta Poznań?

Rejestr Działalności Regulowanej (RDR) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Poznań dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania:

Rejestr Działalności Regulowanej (bip.poznan.pl)

Na jaki numer konta mam wpłacić opłatę za odbiór odpadów?

Numery kont są na bieżąco generowane i dostarczane do właścicieli nieruchomości, w zależności od sposobu złożenia deklaracji za odpady:

 • jeśli składałeś deklarację online, to numer rachunku znajdziesz w skrzynce ePUAP,
 • jeśli składałeś deklarację osobiście w POK lub drogą pocztową/ kurierem to numer rachunku został wysłany pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania/ siedziby bądź wskazany adres do korespondencji.

Jeśli indywidualny numer rachunku bankowego jeszcze do Ciebie nie dotarł to opłaty za styczeń wyjątkowo dokonaj na ogólny nr rachunku bankowego

62 1020 4027 0000 1302 1697 6010.

Pamiętaj, że dokładny opis wpłaty pozwoli na jej prawidłowe zaksięgowanie oraz rozksięgowanie, dlatego w tytule należy wpisać:

Opłata za odpady, podać imię, nazwisko i PESEL (wpisują osoby fizyczne) lub nazwę firmy i NIP (wpisują osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) oraz adres nieruchomości.

Jako odbiorcę przelewu należy wpisać: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań.

Omyłkowo wpłaciłem opłatę za odpady do ZM GOAP, co mam teraz zrobić?

Zmienił się organ podatkowy do którego wpływa opłata za odpady z terenu Poznania z ZM GOAP na Prezydenta Miasta Poznania. Tym samym zmienił się numer konta na który powinna wpływać opłata.

Opłata wniesiona omyłkowo do ZM GOAP nie zwalnia z dopełnienia obowiązku płatności wobec Miasta Poznania.

W takim przypadku należy kwotę wynikającą z deklaracji wpłacić na indywidualny nr konta przesłany przez Urząd Miasta Poznania lub w przypadku jego braku na ogólny nr konta:

62 1020 4027 0000 1302 1697 6010

O zwrot błędnie przesłanej kwoty na konto ZM GOAP należy zwrócić się z wnioskiem bezpośrednio do Związku wskazując swoje dane kontaktowe (PESEL, nr konta do dokonania zwrotu oraz z opisem zaistniałej sytuacji).

Pismo należy wysłać na adres:

ZM GOAP

ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań

W celu uniknięcia dodatkowych opłat związanych z ewentualnym powstaniem odsetek czy wysłaniem upomnień, dokonaj wpłaty za styczeń 2022 r. na właściwy dla Urzędu Miasta Poznania numer rachunku. Jednocześnie informujemy, że Urząd nie jest uprawniony do wnioskowania w imieniu klientów o zwrot błędnie wpłaconej należności.

Czy mogę dokonać opłaty za odpady kilka miesięcy z góry?

Tak. Możesz dokonać opłaty z góry nawet za cały rok. Musisz jednak pamiętać, że wszelkie zmiany w deklaracji powinny być uwzględnione we wpłatach.

Oznacza to, że jeśli zapłaciłeś za cały rok z góry, a zwiększyła się liczba zadeklarowanych osób, ilość powstających odpadów lub Urząd zwiększył wysokość stawek - pamiętaj by dopłacić różnicę. Jeśli po rozliczeniu opłaty za cały rok Wydział Podatków i Opłat stwierdzi nadpłatę, to zwróci ją na twój rachunek na twój pisemny wniosek. Nadpłatę można również zaksięgować na poczet kolejnego roku.

sieci społecznościowe