Wyjaśniamy, jak prawidłowo zrobić przelew za odpady do Urzędu Miasta Poznania

Po wielu miesiącach intensywnych przygotowań ruszył poznański system gospodarki odpadami. Za nami pierwsze odbiory odpadów i czas na pierwsze płatności. Chętnie rozwiejemy wszystkie wątpliwości z tym związane.

Oplata za odpady - grafika artykułu
Opłata za odpady
 • Warto pamiętać, że sposób dostarczenia indywidualnego numeru konta, na które powinna wpływać opłata za odpady, zależy od sposobu dostarczenia ostatniej deklaracji o wysokości opłaty za odpady do Urzędu Miasta Poznania.

Jeżeli została złożona przez portal Przyjazne deklaracje - online, zarówno potwierdzenie złożenia, jak i numer konta na który należy wpłacać opłatę za odpady, wpłynie na skrzynkę ePUAP. Natomiast, jeżeli została złożona w wersji papierowej - numer konta zostanie wysłany drogą pocztową, za potwierdzeniem odbioru.

 • Numery kont są na bieżąco generowane i dostarczane. Wydział Gospodarki Komunalnej dokłada wszelkich starań, by w jak najszybszym terminie wprowadzić wszystkie deklaracje do systemu, a klientom przekazać indywidualny nr konta - niemniej skala deklaracji, które wpłynęły na przełomie roku 2021/22 jest na tyle duża, że po konsultacji z innymi Wydziałami UMP podjęto decyzję o poinformowaniu, że w przypadku, gdy numer rachunku bankowego nie dotrze to opłaty za styczeń należy dokonać na ogólny nr rachunku bankowego:

62 1020 4027 0000 1302 1697 6010

Prosimy zrobić to zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Dokonując wpłaty na ogólny numer rachunku należy wpisać w tytule: Opłata za odpady, podać imię, nazwisko i PESEL (wpisują osoby fizyczne) lub nazwę firmy i NIP (wpisują osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) oraz adres nieruchomości. Dokładny opis wpłaty pozwoli na jej prawidłowe zaksięgowanie oraz rozksięgowanie.

Jako odbiorcę przelewu należy wpisać: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań (w przypadku przelewu na indywidualny i ogólny numer rachunku). Po otrzymaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego kolejnych wpłat należy dokonywać już na ten rachunek.

 • Termin płatności. Jeśli złożyłeś deklarację dla nieruchomości zamieszkanej, niezamieszkanej lub mieszanej to termin płatności upływa 15. dnia każdego miesiąca z góry (czyli np. za styczeń musisz zapłacić do 15. stycznia 2022 roku). Jeśli złożyłeś deklarację dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej (np. domek letniskowy) to termin płatności mija 15. czerwca danego roku i jest to opłata jednorazowa.
 • Prosimy o wpłaty:

- kwoty wynikającej z deklaracji bez zaokrągleń,
- co miesiąc bez wezwania,
- jednym przelewem, w przypadku gdy złożyłeś kilka deklaracji.

 • Wpłaty zaksięgujemy chronologicznie na zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, a następnie na zobowiązanie wynikające z poszczególnych deklaracji bez względu na opis. Niezapłaconą w terminie opłatę wraz z odsetkami ściągniemy w drodze egzekucji administracyjnej.
 • Informacje dotyczące zaksięgowania opłaty za gospodarowanie odpadami uzyskasz za pośrednictwem:
  1. maila: bokpodatki@um.poznan.pl
  2. Biura Poznań Kontakt - tel. (61) 646 33 44 w godzinach pracy od pon. do pt. 7:30-20:00
  3. osobiście w Punktach Obsługi Klienta - wyłącznie po uprzedniej rezerwacji - w następujących lokalizacjach:
  • ul. 3 Maja 46 (godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30)
  • ul. 28 Czerwca 1956 nr 404 (godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30)

sieci społecznościowe