Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert nr 36/2022 oraz nr 37/2022

Zarządzeniem nr 183/2022/P oraz 184/2022/P z dnia 10.03.2022r. Prezydenta Miasta Poznania rozstrzygnął otwarte konkursy ofert  nr 36/2022 oraz nr 37/2022

informacja o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert nr 36/2022 i 37/2022 - biały napis na granatowym tle - grafika artykułu
obraz - rozstrzygnięcie konkursów 36/2022 i 37/2022

Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Konkursową Zarządzeniem nr 183/2022/P oraz 184/2022/P Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych projektów. Szczegółowe informacje, w tym także te o ofertach, które otrzymały dotacje, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej w jej ramach na zadania publiczne, znajdują się TUTAJ

sieci społecznościowe