Rusza Konkurs Mikrograntów w ramach realizacji zadania Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022-2024

15 marca 2022r. został ogłoszony Konkursu

Plakat operatora 2022 - grafika artykułu
Grafika operatora 2022

15 marca br. został ogłoszony Konkurs Mikrograntów w ramach realizacji zadania Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022-2024 na realizację zadań w roku 2022.
Konkurs jest finansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.
Pozostałe informacje znajdują Państwo w zakładce Regranting/Bieżący rok