Od początku lutego do drugiej połowy maja Światowa Fundacja Na Rzecz Przyrody - Word Wildlife Fund (WWF) prowadziła w Polsce akcję edukacyjną p.t."Zanim kupisz egzotyczne zwierzę", która była częścią kampanii na rzecz ograniczenia nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

Dnia 22 czerwca 2004 roku Rada Miasta Poznania uchwaliła Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2004-2007 - Uchwała RMP Nr XLVII/500/4/2004.
 

"Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2004-2007" jest dokumentem uchwalonym przez Radę Miasta dla realizacji zapisów polityki ekologicznej państwa, a jego zakres został określony przez ustawę "Prawo ochrony środowiska". Projekt Programu został postanowieniem Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaopiniowany bez uwag, z zaznaczeniem, że jest on zgodny z obowiązującym "Programem ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego". Poza powyższym, "Program..." jest zgodny także z Programem Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania i innymi, przyjętymi przez Radę Miasta Poznania dokumentami o charakterze strategicznym i długofalowym.

1 64 Strona 65