Azbest - pozbądź się problemu!

Rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu z nieruchomości w Poznaniu. Miasto pokryje 100 proc. kosztów demontażu lub odbioru materiałów zawierających azbest.

Azbest - grafika artykułu
Azbest

Wyroby azbestowe były kiedyś bardzo popularnym środkiem używanym w budownictwie. Dzisiaj wiemy, że powodują one szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest ich usunięcie np. z dachów czy ścian. W związku z realizacją "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032" finansowane są:

  • demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

 lub

  • zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

Miasto zleci usunięcie azbestu wykonawcy wybranemu w przetargu i poniesie 100% kosztów wykonania tej usługi. Środki na finansowanie zadania pochodzą z miejskiego budżetu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dotychczasowa realizacja programu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony  mieszańców, działkowców, a także przedsiębiorców posiadających wyroby azbestowe na swoich nieruchomościach. W ciągu 3 edycji programu Miasto zrealizowało 511 wniosków i usunęło ponad 681 tony azbestu, z czego:

- ok. 305 ton azbestu stanowiły pokrycia dachowe,

- 10 ton azbestu pochodził z elewacji budynków,

- oraz ponad 365 ton odpadów azbestowych składowanych na nieruchomości.

Nabór do programu trwa do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać: pocztą na adres: Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, przez ePUAP lub osobiście w siedzibie Wydziału (po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/azbest. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Klimatu i Środowiska - tel. 61 878 5017 oraz 61 878 4053, e-mail: azbest@um.poznan.pl.