Kawka Bis - do 14 maja trwa drugi nabór na 2020 rok!

Poznaniacy, którzy do 31 marca nie zdążyli złożyć wniosku do programu Kawka Bis, mają jeszcze szansę. Od 15 kwietnia do 14 maja trwa drugi nabór na 2020 rok. W trosce o zdrowie mieszkańców miasta i pracowników urzędu wnioski należy składać listownie lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Logo - grafika artykułu
Logo

W ramach Kawki Bis można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Pierwszy nabór wniosków do programu trwa do 31 marca. Osoby, które nie zdążą złożyć dokumentów w tym terminie, będą miały jeszcze taką szansę. Drugi nabór trwa od 15 kwietnia do 14 maja. 

W trosce o zdrowie mieszkańców miasta i pracowników urzędu, wnioski - aż do odwołania - można składać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub listownie. Osoby, które wybiorą drugą opcję mogą umieścić kopertę w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Poznania (przy pl. Kolegiackim 17 lub ul. Gronowej 22a). Kolejna opcja to wysłanie wniosku pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań.

Szczegółowych informacji telefonicznych i e-mailowych dotyczących programu Kawka Bis udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska - tel. 61 878 40 53, 61 878 40 68, 61 878 40 61 lub e-mail: marek_bondyra@um.poznan.pl, ewa_nowak@um.poznan.pl, lukasz_rogal@um.poznan.pl, katarzyna_wendland@um.poznan.pl

Więcej informacji dotyczących Kawki Bis można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/kawka/.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno czy brykiety. Poznaniacy mogą starać się o dofinansowanie na likwidację pieców i kotłów, które są nimi opalane oraz zastępowanie ich np. ciepłem systemowym, ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, olejowym czy instalacją fotowoltaiczną.

Największą zmianą, jaka obowiązuje od tego roku w programie Kawka Bis, jest wysokość maksymalnej dotacji. W latach ubiegłych mieszkańcy mogli korzystać z dofinansowania do 6 tys. zł. Teraz kwota ta może wynieść 12 tys. zł, a nawet 15 tys. zł, w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła lub paneli fotowoltaicznych. Ponadto poznaniacy, którzy zdecydowali się na wymianę pieca na bardziej ekologiczny, będą mogli starać się o zwrot nie 80 proc. kosztów, jak dotychczas, lecz 100 proc. Na Kawkę Bis przeznaczono także więcej pieniędzy z miejskiego budżetu. Na cele związane z programem zabezpieczono 10 mln zł, czyli pięciokrotnie więcej niż w poprzedniej edycji.

sieci społecznościowe