Kolejne cieki na terenie miasta przeszły prace konserwacyjne

Miasto Poznań dba o konserwację rowów, cieków i zbiorników wodnych w zakresie retencji i bezpieczeństwa mieszkańców.

fot. 1 - grafika artykułu
zdjęcie 1

Mając na celu przywrócenie, utrzymanie i stabilizację istniejących układów wodnych, utrzymania w nich właściwego reżimu hydrologicznego warunkującego maksymalną retencję wody w układzie przy jednoczesnej minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia podtopień terenów przyległych (ochronę mieszkańców, przyległych terenów) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP prowadzi coroczną konserwację rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych.

            W 2019 r. (w okresie jesiennym) w ramach zadania wykonano konserwację wybranych cieków na terenie Miasta o łącznej długości ok. 30 km. Zakres prac konserwacyjnych obejmował: usunięcie zatorów, namułów, oczyszczenie przepustów, skoszenie skarp, umocnienie brzegów. W ramach zadania wykonano także kaskady z dolomitu dla oczyszczenia wód na Rowie Złotnickim oraz wykonano bariery z dolomitu na cieku Golęcinka i Bogdanka co przyczyniło się do wiązania jonów fosforanowych do postaci nieprzyswajalnych dla organizmów żywych. Corocznie  w ramach zadania wykonywana jest także konserwacja 8 budowli hydrotechnicznych polegająca na wykoszeniu i wygrabieniu skarp przy budowlach, usunięciu glonów ze ścian i dna konstrukcji budowli, usunięciu namułów, zatorów z traw, gałęzi i zanieczyszczeń na zamknięciach. W ramach zadania przeprowadzono także kilkukrotne sprzątanie brzegów jezior na terenie miasta (jez. Kierskiego, Strzeszyńskiego oraz Rusałka) w pasie o szerokości 25 m.

            Działania te są priorytetowe ze względów ochrony mieszkańców przed lokalnymi podtopieniami, przyjmowanymi interwencjami związanymi z zalewaniem posesji, aspektami przyrodniczymi konserwacji cieków oraz zbiorników wodnych, nadzorem nad kąpieliskami i związanych z nimi ciekami dopływających do jezior. Prace prowadzone są przy współudziale i za akceptacją Rady Osiedli oraz indywidualnych właścicieli nieruchomości.

sieci społecznościowe