Nie zwlekaj, skorzystaj z miejskiego programu Kawka Bis i wymień stary piec już teraz!

Do 31 marca Miasto Poznań przyjmuje wnioski do programu Kawka Bis na 2021 r. na dofinansowanie wymiany starych źródeł ogrzewanie opartych na paliwach stałych i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi, takimi jak ogrzewanie gazowe, elektryczne czy oparte na odnawialnych źródłach energii w postaci pomp ciepła czy instalacjach fotowoltaicznych.

Logo KAWKA BIS - grafika artykułu
Logo KAWKA BIS

Celem programu Kawka Bis jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno czy brykiety. Środki przeznaczone w projekcie na 2021 rok to aż 10 mln złotych.

Już w zeszłym roku program przeszedł metamorfozę. Od 2020 roku kwota dofinansowania wzrosła do 12 tys. zł, a nawet 15 tys. zł, w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła lub paneli fotowoltaicznych.

Od tego roku w programie Kawka Bis mieszkańcy mogą otrzymać dotację w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych brutto. Ponadto istnieje możliwość rozliczenia bez angażowania własnych środków. Usprawniono również system kontroli wykonawczej i inspektora nadzoru zastąpiono przedstawicielami UMP, którzy będą sprawniej kontrolować wykonanie prac.

Należy mieć na uwadze to, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego 18.12.2017 r. podjął uchwałę nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.

Regulacja ta wprowadza daty graniczne wymiany wszystkich strych źródeł ciepła:

  • stare piece centralnego ogrzewania - muszą być zlikwidowane do końca 2023 roku
  • piece kaflowe - muszą być zlikwidowane do końca 2025 roku

Kara za niedotrzymanie terminów wynosi nawet 5000 zł!

Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z dofinansowania w ramach programu Kawka Bis! Bliżej dat granicznych trudniej będzie uzyskać środki na wymianę starych pieców!

Szczegółowych informacji dotyczących programu Kawka Bis udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska pod nr telefonów: + 61 878-4053, - 4068, -4061 lub adresami e-mail:

kawka@um.poznan.pl, marek_bondyra@um.poznan.pl, ewa_nowak@um.poznan.pl, lukasz_rogal@um.poznan.plkatarzyna_wendland@um.poznan.pl

Wnioski można składać osobiście, listownie lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do 31 marca.

Osobiście - w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania (w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00, od wtorku do piątku, w godz. 7:30 - 15:30), a także w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1
i ul. St. Małachowskiego 10 w godzinach otwarcia, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 13:00.

Listownie - przesyłając na adres Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń kompletnych wniosków. Rozliczenie dotacji musi nastąpić do 31 października 2021 roku.

Więcej informacji dotyczących Kawki Bis wraz z formularzami wniosków do pobrania  można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/kawka/.

sieci społecznościowe