Rak luizjański jako gatunek inwazyjny - w czym tkwi problem?

Inwazja gatunków obcych to współcześnie jedno z największych wyzwań dla zachowania bioróżnorodności. Rak luizjański jest uznawany za jeden ze 100 najgroźniejszych inwazyjnych gatunków obcych w Europie. Zgodnie z prawem jest to także gatunek podlegający szybkiej eliminacji. Wykryta w Poznaniu populacja tego gatunku jest na wczesnym stopniu inwazji, dlatego podjęcie odpowiednich działań jest na tym etapie kluczowe.

rak luizjański - grafika artykułu
rak luizjański

Rak luizjański Procambarus clarkii to pochodzący z Ameryki Północnej gatunek ceniony w akwarystyce na całym świecie. Niestety, tak popularne zwierzęta są często ofiarami porzuceń, najczęściej dlatego, że nadmiernie się rozmnożyły, podgryzają inne zwierzęta w akwarium lub właściciele się nimi znudzili.. W związku z jego inwazyjnym charakterem podjęcie odpowiedzialnych i zdecydowanych działań daje szansę na niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się i eskalacji problemu. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących eliminacji inwazyjnych gatunków obcych (IGO) na terenie użytku ekologicznego "Dębina II". Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu został wyłoniony wykonawca, który wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby podjąć się eliminacji tego gatunku. W całym procesie uczestniczą także eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jakie stanowi zagrożenie?

W Polsce rak luizjański jest gatunkiem obcym - nie występuje naturalnie w przyrodzie. Jego obecność w środowisku jest efektem ingerencji człowieka. Skorupiak ten, próbując odnaleźć się w obcym ekosystemie, ma bardzo negatywny wpływ na ekosystemy wodne i ich otoczenie. Obecność raka luizjańskiego na obszarze użytku ekologicznego "Dębina II" bezpośrednio zagraża m.in. występującym tam populacjom płazów oraz innym gatunkom będących pod ochroną. Dla zdrowia człowieka gatunek ten nie stanowi jednak bezpośredniego zagrożenia.

Jaka jest podstawa działań w przypadku raków na Dębinie?

Prowadzone działania zaradcze będą polegać na odłowie raków luizjańskich podczas 10 dwudniowych sesji w terminie od lipca do października 2023 r. Odławiane będą ręcznie i przy pomocy podbieraka, a także z wykorzystaniem dedykowanych pułapek. Odłów będzie prowadzony w dwuosobowych zespołach na wyznaczonych trzech stanowiskach. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu objętego działaniami plakatami informacyjnymi oraz do przeprowadzenia co najmniej dwóch spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych. Odłowione raki zostaną zagospodarowane do celów badawczych, jako pokarm dla zwierząt w ośrodkach rehabilitacji zwierząt lub ogrodach zoologicznych.

Działania te będą uzupełnione działaniami edukacyjnymi - m.in. warsztatami dla lokalnych władz, przyrodników, wędkarzy, młodzieży szkolnej oraz innych osób zainteresowanych.

UWAGA! Osoby prowadzące odłowy będą posiadały zezwolenia na prowadzenie prac. Można się do nich zwrócić także z pytaniami na temat działań. W przypadku zauważenia na terenie Dębiny osób budzących wątpliwości - należy powiadomić odpowiednie służby. Obszar objęty działaniami będzie szczególnie kontrolowany przez straż miejską, aby uniknąć podszywania się kłusowników pod działania zespołu.

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu