System Zarządzania Środowiskowego WOŚ UMP

Standard Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001) jest normą międzynarodową, modelem z którego korzystają jednostki sektora zarówno prywatnego, jak i publicznego.

Zastosowanie wytycznych normy pomaga w przygotowaniu systemu zarządzania organizacją w taki sposób, aby przy realizacji swoich podstawowych zadań zadbała również o środowisko naturalne.

iso - grafika artykułu
iso logo

Wdrożenie standardu oraz jego certyfikacja jest dobrowolną decyzją zarządzających organizacją. Organizacje sektora publicznego wdrażają System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001, z następujących powodów:

  • poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców,
  • redukcja przyczyn zanieczyszczeń środowiska naturalnego,
  • podnoszenie świadomości pracowników poprzez wyznaczanie konkretnych celów,
  • wzmacnianie odpowiedzialności za środowisko na poziomie całej organizacji,
  • eliminacja nieefektywnych rozwiązań,
  • tworzenie przekonania, że zagadnienia ekologiczne są istotne dla organizacji i są przez nią monitorowane,
  • poprawa wizerunku organizacji.

Załączniki

sieci społecznościowe