Wiatr

Bohaterem artykułu będzie wiatr, dlaczego on? Bo towarzyszy nam każdego dnia, a mało o nim mówimy i wiemy. Słownik języka polskiego PWN podaje nam, kilka definicji słowa wiatr, lecz skupimy się tylko na dwóch. Pierwsza definicja mówi, że jest to ruch powietrza powstający na skutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego na powierzchni Ziemi, druga natomiast wskazuję, że jest to jakaś tendencja, prąd, zjawisko, wywołujące zmiany w jakimś środowisku

wiatr - grafika artykułu
wiatr

Odnosząc się do pierwszej definicji, dodatkowymi czynnikami na skutek, których powstaje wiatr są zmiana temperatury oraz różnice w ukształtowaniu terenu. Najłatwiej wszystkie wymienione skutki zaobserwować podczas wędrówki w górach, gdzie wraz z wysokością spada ciśnienie, a siła wiatru rośnie, oprócz tego mamy również zmianę ukształtowania terenu. Dodatkowo wiatr jest poziomym ruchem powietrza względem powierzchni Ziemi, a co za tym idzie czasami ułatwia lub utrudnia nam podróż. Widać to podczas lotu samolotem. Kiedy samolot leci pod wiatr jego podróż się wydłuża, a prędkość jest niższa w porównaniu do lotu zgodnego z kierunkiem wiatru.
Gdy już jesteśmy przy kierunku wiatru to warto wspomnieć, że podaje się informację z jakiego kierunku wieje. Informacja ta jest bardzo istotna w przypadku np. pożaru czy trąby powietrznej, ponieważ służby bezpieczeństwa mogą ewakuować mieszkańców z zagrożonego terenu. Inną istotną informacją opisującą wiatr jest prędkość, która określa nam jego siłę. Prędkość wiatru mierzy się za pomocą wiatromierzy lub określa za pomocą skali Beauforta, którą opracował w XIX w. angielski admirał F. Beaufort, obserwując wiatr na ożeglowanym statku. Od 1949r. wykorzystuje się ją na skalę międzynarodową. Skala Beauforta pozwala określi prędkość wiatru na podstawie obserwacji zachowania powietrza zarówno na morzu jak i na lądzie. I co ciekawe jej skala wynosi 13 stopni od 0 do 12 a nie 10. Została ona rozszerzona nawet do 18 stopni dla określenia siły huraganów.
Ciekawostka: Gdy już został poruszony temat huraganów to na przestrzeni wieków zmieniał się sposób ich nazewnictwa. Na Karaibach nadawano imię świętego, którego imię obchodzono w dniu, kiedy huragan przeszedł nad wyspami. W Australii przyjmowały imiona nielubianych polityków. Natomiast wojskowi nazywali je imionami ukochanych kobiet. Od 1953 roku nadawanie huraganom imion żeńskich stała się oficjalną nomenklaturą. Pod wpływem protestów ruchu feministycznego od 1979 roku nadaje się imiona zarówno męskie jak i żeńskie. A w sumie, dlaczego padło na imiona? Naukowo udowodniono, że szybciej zapamiętuje się imiona niż liczby czy dane techniczne. Dodatkowo stworzono zamkniętą listę imion, po jednym na każdą literę alfabetu. Stworzono sześć takich list, które wykorzystywane są cyklicznie co kilka lat.
Oprócz huraganów występują jeszcze takie zjawiska jak cyklon, tajfun, tornado i orkan. Jak rozróżnić tego typu zjawiska? Szczegół tkwi w lokalizacji powstania zjawiska. Huragan tworzy się na wodami Atlantyku, prędkość wiatru musi być większa niż 33m/s lub powyżej 12 stopni w skali Beauforta. Orkan pierwotnie nazywany cyklonem tropikalnym powstający w pewnych rejonach Oceanu Indyjskiego. Obecnie orkanem nazywa się również huragany atlantyckie docierające do Europy. Tajfun wywodzi się z języka chińskiego i oznacza "wiatr z Tajwanu". Występuje we wschodniej i południowo-wschodniej Azji, a formuje się na zachodnim Pacyfiku pomiędzy 180 i 100 południkiem. Cechą charakterystyczną tajfunu jest kierunek poruszania zgodny ze wskazówkami zegara oraz powstawanie oka cyklonu. Tornado jest zjawiskiem lądowym i występuję na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Najczęściej formuje się w chmurach burzowych tzw. superkomórkach. Kształtem przypomina lej kondensacyjny, którego węższa część dotyka ziemi i jest otoczona chmurą odłamków i pyłu. Jego nazwa wywodzi się z języka hiszpańskiego tornar i oznacza "kręcić się".
A jak radzi sobie przyroda z wiatrem? Zwierzęta zarówno lądowe jak i wodne potrafią wyczuć nadchodzące zmiany pogodowe. Ptaki wykorzystują wiatr w podróżowaniu międzynarodowym, czy polowaniu. Część roślin natomiast wykorzystuje wiatr do zapylania lub rozsiewania.
W Encyklopedii PWN możemy znaleźć informację, że na niektórych obszarach powierzchni Ziemi pod wpływem specyficznych warunków (pasma górskie, sąsiedztwo morza i lądu i in.) tworzą się lokalne układy cyrkulacji powietrza i występują wiatry o stałym charakterze np. bryza morska i lądowa, wiatry lokalne stanowią istotny czynnik klimatyczny na danym obszarze. Wiatry odgrywają ważną rolę w krążeniu energii i wody między Ziemią a atmosferą ziemską. Tego typu warunki postanowił wykorzystać człowiek. Na początku do żeglugi dzięki której poznano nowe lądy i rozwinął się handel. Później do mielenia ziarna na mąkę czy nawadniania pól uprawnych i ogrodów. Aktualnie do wytwarzania prądu dzięki wynalezieniu turbiny. Energia wiatrowa jest kwalifikowana jako odnawialne źródło energii i coraz więcej Państw Europy inwestuję w tego typu inwestycje. Elektrownie wiatrowe budowane są w miejscach gdzie występują wiatry o stałym charakterze. W Polsce budowane są głównie na północy kraju w związku z występowaniem lokalnych cyrkulacji powietrza. Biorąc po uwagę znaczącą rolą wiatru na świecie i nowymi pomysłami wykorzystywania go w życiu, Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) oraz Światowa Rada Energetyki Wiatrowej postanowiło wyznaczyć dzień 15 czerwca jako Światowy Dzień Wiatru.
Wiatr odgrywa znaczącą rolę na terenach zurbanizowanych, wydmuchuje on zanieczyszczenia z terenów miejskich i jest ochłodą w upalne dni. Mając na uwadze różnorodną zabudowę w mieście powstają różnego typu zjawiska z wykorzystaniem wiatru np. efekt kurtynowy czy miejska wyspa ciepła. Zjawiska te są bardzo niesprzyjające dla ludzi i zwierząt, ponieważ pierwsze zjawisko zatrzymuje powietrze na skutek zbyt bliskiej zabudowy (efekt kurtynowy), natomiast drugie jest zjawiskiem termicznym polegającym na tym, że w centrum miasta jest dużo cieplej niż na obrzeżach (miejska wyspa ciepła). Dlatego ważne jest, aby w mieście pamiętać o sadzeniu odpowiednich gatunków drzew, które dają cień oraz budować budynki w pewnych odległościach. Dodatkową pomocą w mieście dla odpowiedniej wentylacji jest zachowanie naturalnych korytarzy powietrza, które przebiegają np. wzdłuż dolin rzek, jest to teren, na którym nie dochodzi do zakłócenia swobodnego przepływu wiatru.

sieci społecznościowe