Konsultacje społeczne dotyczące wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu na Os. Św. Łazarz

W piątek 15 grudnia 2017 r. rozpocznie się dyskusja na temat jednego z najważniejszych projektów drogowych na terenie Łazarza, obejmującego m. in. nową organizację ruchu i wprowadzenie strefy "Tempo 30". Konsultacje zostaną zainicjowane umieszczeniem na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich szczegółowego opisu koncepcji wraz z materiałami graficznymi. W drugiej połowie stycznia 2018 roku odbędą się również spotkania z mieszkańcami, w których udział będzie mógł wziąć każdy zainteresowany.

Uspokojenie ruchu, uporządkowanie parkowania i uczynienie ulic Łazarza bardziej przyjaznymi mieszkańcom to najważniejsze cele wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu dla tej dzielnicy. Obejmuje ona zmianę kierunków ruchu na wybranych odcinkach łazarskich ulic, ograniczenie prędkości do 30km/h i wyłączenie niektórych fragmentów z ruchu kołowego. W połączeniu z rewitalizacją Rynku Łazarskiego i wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania zmiany te mają szansę wydatnie podnieść jakość życia mieszkańców Łazarza.

Koncepcja organizacji ruchu na Łazarzu opracowana została na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Obejmuje ona trzy różne warianty i stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat zmian, które w jak największym stopniu będą spełniać oczekiwania mieszkańców. Dlatego też nie należy traktować koncepcji jako dzieła ostatecznego - przeciwnie, na obecnym etapie prac może być wielokrotnie zmieniana i poprawiana.

Szczegółowe opisy każdego z wariantów, wraz z materiałami graficznymi będą dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu od 15 grudnia 2017 roku TUTAJ. Opinie, propozycje zmian i pytania na ich temat będą zbierane od 15 grudnia do końca stycznia 2018 roku. Można będzie przesyłać je w następujący sposób:

  • pocztą elektroniczną na adres lazarz@zdm.poznan.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,
  • dostarczając w formie pisemnej do siedziby Zarządu Dróg Miejskich osobiście lub w inny dogodny dla siebie sposób.

Ponadto w drugiej połowie stycznia zorganizowane zostaną spotkania dla mieszkańców Łazarza z udziałem specjalistów Zarządu Dróg Miejskich, Urzędu Miasta Poznania i projektantów koncepcji.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się dwa spotkania z mieszkańcami:
17 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Łukaszewicza 9/13
18 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Gimnazjalno - Licealnych przy ul. Wyspiańskiego 27

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej