Instrukcja przesyłania dokumentów ePuapem do Wydziału Urbanistyki i Architektury znajduje się w Bibliotece dokumentów (link)

Adres skrzynki, na który należy kierować korespondecję elektroniczną: /UMPoznan/SkrytkaESP

Instrukcja: Jak korzystać z ePUAPu?


Ważne!
Każdy dokument elektroniczny - jeśli wymaga podpisu składającego - powinien być uwierzytelniony podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (dotyczy to np. wniosku, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pełnomocnictwa)

Załączniki