Szyldownik czyli jak właściwie umieścić szyld informujący o prowadzonej działalności

Szyldownik, czyli poradnik skierowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą oznakować miejsce prowadzonej działalności w sposób funkcjonalny i estetyczny, zgodny z zasadami kompozycji i oczekiwaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. estetyki miasta   (Plastyka Miejskiego).

Szyldownik jest materiałem towarzyszącym pracom nad projektem uchwały krajobrazowej.

Materiał dostępny w formacie pdf, ale każdy zainteresowany może otrzymać Szyldownik w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Wydziału Urbanistyki i Architektury, przy pl. Kolegiackim 17, p. III. pokój 340 lub 342. Zapraszamy!

Załączniki