Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę jest niezbędne przy rozbiórce:

 • budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków oraz objęte ochroną konserwatorską*
 • budynków i budowli o wysokości od 8 metrów i powyżej
 • budynków i budowli o wysokości poniżej 8 metrów, które stoją - licząc od granicy działki - w odległości mniejszej niż połowa wysokości
 • obiektów i urządzeń budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę - jeżeli podlegają ochronie jako zabytki.
  Czyli są:
  • wpisane do rejestru zabytków
  • wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa
  • uznane za pomnik historii
  • znajdują się w parku kulturowym
  • podlegają ochronie konserwatorskiej*