IV kwartał 2021 r.

Wydane decyzje w postępowaniach dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w IV kwartale 2021 roku.


III kwartał 2021 r.

Wydane decyzje w postępowaniach dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w III kwartale 2021 roku.


II kwartał 2021 r.

Wydane decyzje w postępowaniach dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w II kwartale 2021 roku.


I kwartał 2021 r.

Wydane decyzje w postępowaniach dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w I kwartale 2021 roku.


IV kwartał 2020 r.

Wydane decyzje w postępowaniach dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w IV kwartale 2020 roku.


III kwartał 2020 r.

Wydane decyzje w postępowaniach dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w III kwartale 2020 roku.


II kwartał 2020 r.

Wydane decyzje w postępowaniach dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w II kwartale 2020 roku.


I kwartał 2020 r.

Wydane decyzje w postępowaniach dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w I kwartale 2020 roku.


2019

Statystyki dotyczące istotnych postępowań prowadzonych w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Załączniki