Plac Wiosny Ludów - radni przyjęli plan

Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego dla placu Wiosny Ludów i ul. Wysokiej. Dokument pozwoli na uporządkowanie tego miejsca. Dzięki temu w centrum Poznania powstanie estetyczna i przyjazna dla pieszych przestrzeń.

Studencka propozycja zagospodarowania przestrzeni placu Wiosny Ludów (wyróżnienie I stopnia - Aleksandra Biernacka, Joanna Lipnicka)
Studencka propozycja zagospodarowania przestrzeni placu Wiosny Ludów (wyróżnienie I stopnia - Aleksandra Biernacka, Joanna Lipnicka)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powstał po konsultacjach społecznych i określa szczegółowe zasady dotyczące tego, co może powstać na placu Wiosny Ludów. Dokument zakłada, że w miejscu, w którym obecnie znajduje się parking, powstanie nowy plac, zielony i przyjazny pieszym. Na działkach położonych w głębi terenu, w pobliżu ul. Wysokiej (nie są one własnością miasta) plan zakłada powstanie zabudowy. Dzięki temu nowy wygląd placu Wiosny Ludów będzie przypominał dawny, z czasów dwudziestolecia międzywojennego.

Wysokość budynków została ograniczona do maksymalnie 25 metrów (od strony ul. Św. Marcin) i 21 metrów (od strony ul. Szymańskiego). Zgodnie z dokumentem zabudowa musi mieć charakter śródmiejski - wykluczone są więc stacje paliw czy np. warsztaty samochodowe. Niezależnie od ostatecznego wyglądu budynków musi powstać pomiędzy nimi przejście dla pieszych od ul. Wysokiej do ul. Szkolnej. Pozwoli to na zachowanie ważnej osi kompozycyjno-widokowej.

W planie zadbano również o środowisko - ustalono odpowiedni procent działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej. Wszystkie powierzchnie, które nie będą utwardzone, muszą być zagospodarowane zielenią. Ustalono też dopuszczalne normy hałasu.

Cała przestrzeń - zarówno teren działki budowlanej, jak i tej przeznaczonej na publiczny plac - powinna być dostępna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz przyjazna pieszym i rodzicom z wózkami. Co najmniej 50 procent powierzchni biologicznie czynnej publicznego placu ma być obsadzone drzewami.

Przyjęty przez radnych dokument uwzględnia również regulację istniejących i budowę nowych ulic. Dzięki temu na placu Wiosny Ludów będzie mógł powstać bezpieczny i funkcjonalny układ komunikacyjny, a cała przestrzeń będzie przyjazna pieszym.

AW