Przebudowa ulicy Kwiatowej w centrum Poznania

Jeszcze w tym roku zostanie przebudowana kolejna ulica w centrum miasta. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę prac zaplanowanych na ul. Kwiatowej.

Rewitalizacja ulicy Kwiatowej w centrum Poznania
Rewitalizacja ulicy Kwiatowej w centrum Poznania

- Inwestycja na ul. Kwiatowej to kolejny element prac związanych z rewitalizacją centrum Poznania, których celem jest m.in. uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie tzw. strefy zamieszkania - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Nawierzchnia ul. Kwiatowej jest w złym stanie technicznym i wymaga wzmocnienia konstrukcji. Jezdnię ograniczają krawężniki, a po obu jej stronach zlokalizowane są chodniki i miejsca postojowe.

Po przebudowie, podobnie jak sąsiednia ul. Półwiejska, ul. Kwiatowa będzie deptakiem. Jezdnia i chodniki zyskają nawierzchnię z kostki granitowej, a ograniczał je będzie krawężnik o wysokości 2 cm. Wybudowany zostanie nowy kanał technologiczny, powstaną nowe dojazdy do posesji, pojawią się nowe oświetlenie i zieleń.

Uspokojeniu ruchu służyć będzie nie tylko wprowadzenie na ul. Kwiatowej strefy zamieszkania, ale i ruchu jednokierunkowego w kierunku od ulicy Półwiejskiej do ulicy Rybaki.

Na wykonanie prac, umożliwiających wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał maksymalnie 74 dni od podpisania umowy. Nasadzenia zieleni przewidziane są w pierwszej połowie listopada.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 22 maja.

PIM