Poznańskie EKOlekcje - Wszystko o odpadach

Zapraszamy do wzięcia udziału w EkoLekcjach, czyli bezpłatnych zajęciach edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska, w szczególności zasadach prawidłowej segregacji odpadów.

W EkoLekcjach mogą wziąć udział placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia oraz kluby seniora, które działają na terenie Poznania.

Celem EkoLekcji jest przybliżenie uczestnikom zagadnienia gospodarki odpadami w kontekście ochrony środowiska oraz promowanie odpowiednich postaw ekologicznych.

Zajęcia są bezpłatne, dopasowane do wieku uczestników i trwają od 30 do 60 minut.

Na zajęciach uczestnicy poznają zasady segregacji odpadów i utrwalają tę wiedzę podczas zabaw, quizów, konkursów, paneli dyskusyjnych, czy warsztatów. Program i forma zajęć zależy od wieku odbiorców.

Zajęcia prowadzą pracownicy Urzędu Miasta Poznania z udziałem nauczyciela/opiekuna.

Placówki mogą zgłaszać chęć udziału w zajęciach poprzez formularz zgłoszeniowy:

formularz zgłoszeniowy EkoLekcje 2022

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami: 61 888 45 89, 61 888 45 59, 61 878 55 41 lub e-mailowo na adres: eko-edukacja@um.poznan.pl w temacie wpisując "Zgłoszenia EKOlekcje"

Termin przeprowadzenia zajęć jest ustalany indywidualnie z każdą placówką.

Ekolekcje mogą odbywać się zdalnie, w sali lekcyjnej lub na świeżym powietrzu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej