Prace nad aktualizacją planu gospodarki odpadami dla Wielkopolski

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyjął projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025. Wiąże się to z możliwością uczestniczenia mieszkańców Poznania w opracowaniu dokumentów.

Pojemniki na odpady - grafika artykułu
Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Wielkopolski

Każdy mieszkaniec Poznania i Wielkopolski od 29 kwietnia do 20 maja może przedstawiać swoje uwagi do przygotowywanych dokumentów, czyli:

a)      projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym

b)      oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Składanie wniosków i uwag może się odbywać trzema kanałami:

  • mieszkańcy mogą wypełnić formularz stanowiący załącznik do ogłoszenia, o którym mowa, i przesłać go na adres: Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
  • formularz z uwagami można przesłać drogą elektroniczną na adres: wpgo@umww.pl,
  • uwagi i wnioski można będzie przekazać ustnie podczas zaplanowanego na 9 maja spotkania. Odbędzie się ono w godzinach 11:00-13:00 i będzie miało formułę hybrydową. Stacjonarna część posiedzenia zostanie przeprowadzona w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34. Ponadto istnieje możliwość włączenia się do spotkania zdalnie przez link:

https://zoom.us/j/97546108574?pwd=MjFtRzJjckt4OEt3amNMWTV6a3U5dz09.

Deklarację udziału w spotkaniu należy przesłać w terminie do 8 maja, do godziny 12:00 na adres mailowy wpgo@umww.pl, wskazując imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej jednostki.

Projekt aktualizacji planu gospodarki, formularz i więcej informacji znaje się pod linkiem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (umww.pl)

Załączniki