ODKRYJMY POZNAŃ. Projekt uchwały krajobrazowej

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, Firmom, Radom Osiedli oraz pozostałym podmiotom, które wypowiedziały się w konsultacjach społecznych dotyczących uchwały krajobrazowej.

Załączniki


Przedstawiamy Państwu projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, czyli tzw. uchwały krajobrazowej.

Przypomnijmy, że projekt uchwały opracowany został na podstawie propozycji zapisów upublicznionych w listopadzie 2017 roku, które były efektem prac zespołu roboczego w Wydziale Urbanistyki i architektury oraz ogólno miejskiego zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej. W swoich pracach zespoły te korzystały z obowiązujących dokumentów planistycznych, podręczników dobrych praktyk, wytycznych konserwatorskich oraz regulacji funkcjonujących w innych miastach zachodnioeuropejskich. Uzupełnieniem w pracy nad projektem były liczne inwentaryzacje, wizje w terenie, a także analizy przestrzenne.

Projekt uwzględnia część z 227 uwag otrzymanych w okresie od listopada 2017 roku do końca lutego 2018 roku oraz wniosków z 24 spotkań m.in. z firmami reklamowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami, stowarzyszeniami, miejskimi spółkami, a także konkluzje z Otwartego Forum Dyskusyjnego zorganizowanego w Concordii Design 22 listopada 2017 roku. Opracowane w 2017 roku propozycje zapisów do uchwały skonfrontowaliśmy także ze 141 wnioskami dotyczącymi szyldów, tablic i urządzeń reklamowych, jakie od stycznia do listopada 2018 roku wpłynęły do Wydziału Urbanistyki i Architektury, które uzupełniliśmy dodatkowymi inwentaryzacjami i wizjami w terenie w 2018 roku.

Prosimy o zapoznanie się z zapisami projektu uchwały krajobrazowej. Na Państwa uwagi czekamy do 30 czerwca 2019 roku pod adresem: krajobrazowa@um.poznan.pl.

Z końcem 2019 roku, po niezbędnych ustawowych uzgodnieniach, planujemy ostateczny projekt uchwały skierować do Rady Miasta Poznania.

Piotr Sobczak

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, Architekt Miasta Poznania

Piotr Libicki

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta, plastyk miejski

Załączniki