Akcja zbiórki zużytych świetlówek kompaktowych

Segregacja makulatury, szkła i tworzyw sztucznych w Poznaniu jest już powszechna.

Dzięki współpracy Miasta Poznania z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko Poznaniacy mogą też selektywnie zbierać zużyte świetlówki kompaktowe.

Administracje i zarządcy nieruchomości liczących minimum 50 lokali mogą zgłaszać swój udział w projekcie.

Program ten umożliwia zamontowanie specjalnych pojemników na zużyte świetlówki kompaktowe - szczegóły współpracy w załączniku nr 1.

Zgodnie z realizowaną dyrektywą unijną tradycyjne żarówki zastaną wycofane ze sprzedaży do września 2012 r., a ich miejsce w większości zajmą świetlówki kompaktowe.

Szacuje się, że rocznie w całej Polsce pojawi się około 30 mln szt./3 000 ton rocznie zużytych  świetlówek kompaktowych.

Obowiązujące prawo (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z późniejszymi zmianami) zabrania wyrzucać zużyte świetlówki do pojemnika na odpady razem z nieczystościami komunalnymi i nakłada obowiązek segregacji odpadów tak, by mogły być poddawane specjalnemu przetwarzaniu, z uwagi na zawartość rtęci niebezpiecznej dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

Udział w projekcie nie wiąże się z żadnymi kosztami, ponieważ ElektroEko finansuje:

-         dostarczenie i montaż pojemników,

-         opracowanie i druk materiałów edukacyjnych,

-         odbiór zebranych zużytych świetlówek kompaktowych

-         dostawę do zakładu przetwarzania i przetworzenie zużytych świetlówek kompaktowych.

Szczegóły odnosnie pojemników oraz formularz zgłoszeniowy znjadują na stronie http://www.zuzyteswietlowki.pl/

Wykaz ogólnodostepnych pojemników (dla wszystkich mieszkańców) znajduje się       w załączniku nr 2

Wykaz lokalizacji, w których umieszczono pojemniki na świetlówki kompaktowe znajdują się w załączniku nr 3.

Chęć uczestnictwa w projekcie można zgłaszać również mailowo (Maciej.gakowski@elektroeko.pl) lub telefonicznie (tel. 606 482 100)

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej