Projekt "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania"

Projekt " System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, dla priorytetu II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Projekt "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" obejmuje następujące działania:

  • Kontrakt Nr 1 Budowa instalacji do termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych (ITPOK)                                                                                                 
  • Kontrakt Nr 2 Przygotowanie, realizacja i koordynacja zadań:

2A Programu edukacji ekologicznej

2B Działań promujące - informujące Projekt

  • Kontrakt Nr 3 Pomoc Techniczna dla JRP

8 kwietnia 2013 r. Miasto Poznań podpisało  Umowę z Partnerem Prywatnym SITA Zielona Energia Sp. z o.o. na realizację projektu obejmującego finansowanie, projektowanie, budowę i eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu.


Wszystkie aktualne informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.odzyskajkorzystaj.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej