Sprzątanie Świata - 2015 r.

Wzorem lat ubiegłych Miasto Poznań zorganizowało akcję proekologiczną "Sprzątanie Świata - Poznań 2015". W tym roku odbywała sie ona pod hasłem CZYSTY POZNAŃ- WSPÓLNA SPRAWA

W porozumieniu z ZZO Poznań spółka z o.o., Zakładem Lasów Poznańskich, dyrekcjami szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Poznania, wyznaczono około 350 zaśmieconych terenów, które w dniach 25 i 26 września br. zostały uporządkowane.

W akcji sprzątania obejmującej tereny leśne, przylegające do akwenów wodnych, szkół, rodzinnych ogrodów działkowych itp., wzięła udział: młodzież szkolna wraz z kadrą pedagogiczną, pracownicy Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej porządkujący otoczenie jeziora Rusałka, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Fortyfikacji KERNWERK objęli sprzątaniem teren Fortu VA wraz z przyległymi obszarami, członkowie Stowarzyszenia Monar, objęli sprzątaniem tereny wzdłuż jezdni od przystanku MPK na ul. Borówki do przystanku Lokomotywownia, pracownicy firmy "ALKOM", uporządkowali tereny Góry Przemysła, członkowie Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice sprzątaniem objęli wybrane tereny tego Osiedla, w tym otoczenie obiektu sportowego, przedszkola i szkoły, członkowie Rady Osiedla Świerczewo sprzątaniem objęli wybrane tereny Osiedla Świerczewa, w tym tereny wokół Fortu IX, członkowie Rady Osiedla Sołacz, sprzątaniem objęli wybrane tereny Osiedla Sołacz, w tym północną stronę Parku Wodniczki, członkowie Rady Osiedla Podolany, sprzątaniem objęli wybrane tereny Osiedla Podolany, Działkowicze z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Górczynka", sprzątaniem objęli tereny od strony ul. Opolskiej i Bursztyn, członkowie Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody "Aby Przeszłość Miała Przyszłość", sprzątaniem objęli tereny wokół rzeki Główna i Warty.

Duży wkład w sprawny przebieg akcji mieli właściciele i pracownicy firm wywozowych, którzy włączyli się jak co roku w akcję i nieodpłatnie odbierali zebrane przez sprzątających odpady z poszczególnych wyznaczonych punktów, przewożąc je na składowisko miejskie w Suchym Lesie. Ogółem zebrano ok. 36,9 ton odpadów.

Firmy, które włączyły się do tegorocznej akcji to: ALKOM, GRUPA ASTRA PLUS sp. z o.o. VIKOM, ORDO Marek Friebe, RAJ-TRANS, REMONDIS-SANITECH, ROMI, SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, SITA, EKO-TOM, ZAKŁAD SPRZĄTANIA PLACÓW I ULIC.

Uczestnicy "Sprzątania Świata - Poznań 2015" zostali wyposażeni w worki foliowe do zbierania drobnych odpadów komunalnych. oraz w rękawice ochronne. Tegoroczna akcja swoim zasięgiem obejmowała:

1. Liczba wyznaczonych terenów do sprzątania - około 350.

2. Przybliżona powierzchnia terenów objętych sprzątaniem - około 370 ha.

3. Przybliżona (deklarowana) ilość uczestników akcji - około 16 tys. osób.

4. Liczba szkół podstawowych, gimnazjów i średnich deklarujących udział w akcji - 88.

Akcja "Sprzątanie Świata - Poznań 2015" przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej młodych ludzi, a także do poprawy stanu sanitarno - porządkowego terenów objętych sprzątaniem.

Założone cele akcji proekologicznej zostały w pełni zrealizowane, a wykonane prace czystościowo-porządkowe przyczyniły się do poprawy wizerunku Miasta.

                                              DZIĘKUJEMY!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej