Wiosenne Porządki 2015

W dniach 17-18 kwietnia 2015 r. odbyła się kolejna edycja akcji "Wiosenne Porzadki" pod hasłem:

"CZYSTY I ZIELONY POZNAŃ - MIASTEM MIŁYCH DOZNAŃ".

Hasło zostało nadesłane przez uczniów klasy II b Szkoły Podstawowej Nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, w ramach zorganizowanego przez WGKiL konkursu kierowanego do dzieci I - III szkół podstawowych. Wszystkie hasła prezentujemy w załączniku.

Zdecydowano również o dwóch wyróżnieniach:

1)      Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu, Os. Orła Białego 120, Poznań - hasło: DZIECIAKI, PANOWIE, PANIE WIOSENNE PORZĄDKI TO NASZE WSPÓLNE ZADANIE;

2)      Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu - hasło:  KAŻDY POZNANIAK PRZYKŁADEM ŚWIECI BO ZBIERA I SEGREGUJE SWOJE I CUDZE ŚMIECI.

Wybór zwycięzcy był bardzo trudny. Nadesłane hasła były bardzo ciekawe i mądre, świadczące jednocześnie  o  utożsamianiu się młodych poznanianek i poznaniaków z naszym Miastem  - jego stanem i wizerunkiem. Za wszystkie hasła serdecznie dziękujemy!

Akcja Wiosenne Porządki miała na celu zwiększenie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za stan czystościowy przestrzeni publicznej miasta.

W akcji sprzątania, obejmującej tereny: leśne, przyległe do akwenów wodnych, szkół, rodzinnych ogródków działkowych itp., wzięła udział młodzież szkolna i nauczyciele szkół oraz firmy wywozowe. W tegoroczną akcję oprócz 78 poznańskich szkół włączyły się również inne podmioty, jak: Mieszkańcy Antoninka, Działkowicze ROD GÓRCZYNKA, członkowie Stowarzyszenia Ratuj Ryby, Mieszkańcy Strzeszyna, Funkcjonariusze Referatu Nowego Miasta Straży Miejskiej Miasta Poznania wraz ze społecznością lokalną, Funkcjonariusze Referatu Piątkowo Straży Miejskiej Miasta Poznania, Pracownicy firmy "ALKOM", Pracownicy firmy "ORDO", Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji KERNWERK, Członkowie Fundacji Ratowania Zabytków i pomników Przyrody, Mieszkańcy i radni Osiedla Podolany, Mieszkańcy i radni Osiedla Kiekrz, Osoby z ramienia Zakładu Lasów Poznańskich.

Wszystkim uczestnikom akcji udostępniono worki foliowe do zbierania drobnych odpadów komunalnych, oraz rękawice ochronne, a także opracowano scenariusz realizacyjny akcji. 

W akcję włączyło się 11 firm wywozowych, które nieodpłatnie odebrały zebrane w ramach akcji odpady, za co serdecznie dziękujemy!

ALKOM, ORDO Marek Friebe, RAJ-TRANS, REMONDIS-SANITECH, ROMI, SITA, GRUPA ASTRA PLUS sp. Z o. o., SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, EKO-TOM, VIKOM, Zakład Sprzątania Placów i Ulic.

Ogółem zebrano ok. 67 ton odpadów, które zostały przewiezione na składowisko miejskie w Suchym Lesie.

Dziękujemy wszystkim za włożony wysiłek!!!

Pamiętajmy jednak,
że wzięcie udziału w akcji typu "Wiosenne Porzadki" nie zwalnia nas
z obowiązku dbania o stan środowiska naturalnego w ciągu całego roku.

Mamy nadzieję, że proekologiczna współpraca kontynuowana będzie również we wrześniu przy okazji organizacji Sprzątania Świata!

Do zobaczenia!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej