Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych - popularny "GRATOWÓZ" - w sobotę, 3 grudnia br. w dzielnicy Grunwald, będzie odbierał od mieszkańców Poznania odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.

23 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 173, poz. 1037).

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych EKOART serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy poplenerowej:

 "Ogród Botaniczny - Ogród Sztuki" 2011,

która odbędzie się 18 listopada 2011 r. w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM.

Otwarciu będzie towarzyszyć prelekcja dr Wandy Wójtowicz pt. "Ogród Botaniczny w Poznaniu na przestrzeni lat".


18 listopada br. (piątek) na terenie parku na Osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu nastąpi uroczysta inauguracja powołania użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie"*. W programie (w załączeniu) przewidziano m.in.:

  • podsumowanie projektu "Nie bój żaby",
  • pogadanki dla uczniów klas gimnazjalnych,
  • pokaz żywych płazów,
  • warsztat i QUIZ dla szkół podstawowych.

Program w załączeniu.

Jeśli:

  • chcesz przekonać się jak czuje się zwierzę zamknięte w klatce,
  • nie chcesz siedzieć z założonymi rękoma i patrzeć na stale postępującą degradację lasów tropikalnych, nie bez kozery nazwanych płucami świata;
  • nie jest Ci obojętny los zagrożonych gatunków zwierząt,
  • chcesz razem z WWF odkryć kawałek świata i zobaczyć jak wiele możesz zmienić, to...

koniecznie ogladaj pierwszy w Polsce program telewizyjny "s.o.s. dla świata" w niedzielę ok. godz. 15.00 w TVN. Program poświęcony ochronie przyrody, którego producentem jest organizacja ekologiczna WWF Polska.

Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych - popularny "GRATOWÓZ" - w sobotę, 5 listopada br. w dzielnicy Nowe Miasto, będzie odbierał od mieszkańców Poznania odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności projektów w ramach:

  • Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2

Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011).