Dofinansowanie przedsięwzięcia "Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030"

Przedsięwzięcie pn. "Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" dofinansowano dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - grafika artykułu
Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotacja udzielona została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko aktualizowanego "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030".