Na terenie Poznania obowiązuje kategoryczny zakaz stosowania dmuchaw do liści!

Od 4 sierpnia na terenie Poznania obowiązuje kategoryczny zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści.

Źródło: https://portalkomunalny.pl/zakaz-uzywania-dmuchaw-w-miescie-401225/ - grafika artykułu
Źródło: https://portalkomunalny.pl/zakaz-uzywania-dmuchaw-w-miescie-401225/

Zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści wprowadzono uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXI/393/20 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska. Uchwała obowiązuje od 4 sierpnia 2020 r., wprowadza ten zakaz w celu wyeliminowanie emisji wtórnej pyłu. 

Należy mieć na uwadze, że Program ochrony powietrza jest programem naprawczym o randze aktu prawa miejscowego.

Dotyczy on zarówno terenów miejskich, jak i będących własnością spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, a także osób fizycznych. Zakaz obowiązuje przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych i notowanych stężeń w zakresie pyłu zawieszonego PM10.

Poznań nie jest wyjątkiem, podobne zakazy wprowadzono również na terenie innych miast. 

sieci społecznościowe