Skąd dowiedziałeś się o dofinansowaniu w ramach programu KAWKA Bis - Ankieta

Szanowni Państwo

Program Kawka Bis realizowany jest przez miasto Poznań od 2018 roku. Dzięki Kawce eliminowane są uciążliwe kopciuchy które powodują przekroczenia stężeń pyłów PM10, przez co powietrze w mieście ma niezadowalającą jakość.

kawka - grafika artykułu
logo kawka

Program Kawka Bis to program dzięki któremu możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, pompami ciepła lub ogrzewaniem przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Źródłami niskiej emisji są piece, kotły, paleniska opalane paliwem stałym (np. węglem, drewnem, biomasą) służące do ogrzewania lokali/budynków; przy czym likwidowane piece, kotły i paleniska opalane paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem lokalu/budynku; nie dotyczy pieców stalowych tymczasowych, które nie są integralnie związane z instalacją c.o.; nie dotyczy również pieców kuchennych, chyba, że są integralnie związane z systemem c.o.

Więcej o programi Kawka Bis tutaj.

Chcielibyśmy wiedzieć, skąd Państwo wiecie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu dlatego zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie. Zajmie ona dosłownie kilka sekund, a nam pozwoli lepiej realizować działania informacyjne umożliwiające dotarcie do większej liczby mieszkańców którzy będą mogli otrzymać środki na wymianę uciążliwych urządzeń grzewczych na węgiel i inne paliwa stałe.

A N K I E T A

sieci społecznościowe