BUSPAS - kto może korzystać?

W ramach prac nad usprawnianiem komunikacji zbiorowej w mieście podjęto działania zmierzające do standaryzacji oznakowania buspasów oraz ujednolicenia zasad poruszania się po nich innych grup pojazdów.

Po przeprowadzeniu obserwacji ruchu na istniejących buspasach oraz zebraniu opinii jednostek miejskich i policji Miejski Inżynier Ruchu zatwierdził projekty stałej organizacji ruchu dla BUS-pasów, na których dopuszczone będą także inne grupy pojazdów.

W ramach standaryzacji ustalono, iż po wszystkich BUS-pasach z dodatkowym napisem DOP mogą poruszać się także taksówki, autobusy, służby miejskie (w tym m.in. straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe), pojazdy elektryczne oraz motocykle i motorowery. Wyjątek stanowi BUS-pas na ul. Garbary, gdzie już obecnie - m.in. ze względu na bliskość szpitala - obowiązuje zakaz ruchu motocykli.

Z kolei na buspasach w ciągu ulic Kościelnej, Mostowej, Garbary i Opolskiej oraz na odcinku buspasa w ul. Bukowskiej między ul. Szylinga i ul. Gajową dopuszcza się istniejący także do tej pory ruch rowerowy.

Należy podkreślić, że sam napis BUS dotyczy wyłącznie autobusów komunikacji publicznej, dlatego w przypadku torowisk z napisem BUS (np. ul. Grunwaldzka pomiędzy Roosevelta i Szylinga oraz Dąbrowskiego pomiędzy Szpitalną a Przybyszewskiego) wspólnie z tramwajami mogą poruszać wyłącznie autobusy komunikacji publicznej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej