Urząd Miasta Poznania zaprasza przedstawicieli poznańskich Organizacji Pozarządowych

na dwudniowe darmowe szkolenie realizowane w terminach: 24 oraz 28 czerwca 2021 w godz. 16:30-20:30 realizowane na platformie ZOOM.

Tematyka szkolenia przybliża zagadnienia generowane przez Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  w obszarach dotyczących Organizacji Pozarządowych również w aspekcie współpracy NGO z Miastem Poznań, w tym realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Prowadzący: Krzysztof Wostal oraz Agnieszka Majnusz z Fundacji Transgresja.

Poruszana tematyka:

1.      Dlaczego dostępność jest ważna.

2.      Kto i w jakich sytuacjach korzysta na tym, że o dostępności myślimy i ją wprowadzamy.

3.      Kim są osoby ze szczególnymi potrzebami.

4.      Prawo o dostępności.

5.      Zasada uniwersalnego projektowania.

6.      Artykuł 6, a artykuł 7 i 8 Ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

7.      Jakie są obszary, w ramach których wprowadza się dostępność, a w których obszarach jej nie ma i warto o nią zabiegać.

8.      Dostępność architektoniczna - minimalne wymagania.

9.      Dostępność cyfrowa - minimalne wymagania.

10.  Dostępność informacyjno-komunikacyjna - minimalne wymagania.

11.  Obowiązki NGO wynikające z Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

12.  Wnioskowanie o zapewnienie dostępności.

13.  Skarga na brak zapewniania dostępności.

14.  Jak organizacje pozarządowe mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności.

Zgłoszenie na szkolenie należy dokonać poprzez formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepdb23Z3YJyghhvICXydYIW1QEqIcogV2OMEh-zTYZjyDDrg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Na podany w formularzu adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie oraz link do spotkania. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - nr tel. 61 878 42 36

Kilka słów o prowadzących:

Krzysztof Wostal - od roku 1995 nieprzerwanie zawodowo pracuje w obszarach związanych z niepełnosprawnością, w tym od 2000 w branży szkoleniowo-edukacyjnej, prowadząc specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz związane z niepełnosprawnością, na zlecenie różnych firm, stowarzyszeń, fundacji i instytucji, a także ucząc w szkołach i na uczelniach.

W roku 2016 ekspert na czterech debatach tematycznych poświęconym Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a w latach 2017-2019 Członek zespołu monitorującego i weryfikującego wdrażanie tejże konwencji w województwie śląskim, w przedsięwzięciu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES. Z ramienia tego stowarzyszenia w latach 2019-2020 prowadził monitoring dostępności dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi przestrzeni publicznej oraz jednostek w samorządach województwa śląskiego. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Śląskim i w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA. Absolwent XV Edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Obecnie ekspert w zakresie niepełnosprawności w Fundacji Transgresja.

Szkolenie finansowane ze środków Miasta Poznania.

EJ

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej